Stamboom algemeen

Genealogie familie van Katwijk

Militieregister

Militieregisters is een overkoepelende term voor de administratie van dienstplichtige mannen. In Nederland werd in 1811 de dienstplicht (conscriptie) ingevoerd.

Genealogie familie van Katwijk

Cholera epidemie in Rotterdam

De ziekte cholera is er indirect verantwoordelijk voor dat in Rotterdam waterleiding en riool is aangelegd. Verschillende epidemieën in de 19e eeuw kosten veel levens.

Genealogie familie van Katwijk

FamilySearch

De Mormonen houden het grootste genealogische archief ter wereld bij. Bovendien hebben zij de door hun gescande akten beschikbaar gesteld op hun website.

Zakkendragersgilde

Uit overzichten komt naar voren dat een groot aantal “van Katwijk’s” lid waren van het zakkendragersgilde.
Overzicht van de geregistreerde familieleden.

Genealogie familie van Katwijk

De verklaring van familienamen

Onderzoek naar de eerste persoon die de betreffende familienaam kreeg, aannam of ging dragen geeft vaak richtlijnen naar de verklaring van de betreffende familienaam.