Genealogie familie van Katwijk

Familieadvertenties van Katwijk tot 1970

Aankondigingen van geboorte, huwelijk en overlijden uit kranten zijn vooral handig bij het onderzoek naar recente generaties, maar geven ook inzicht in de leefomstandigheden van voorouders.Het gebruik om familieadvertenties in de krant te plaatsen is in de achttiende eeuw vanuit Frankrijk overgewaaid naar ons land. In het begin was het alleen de maatschappelijke bovenlaag die adverteerde. Met het toenemen van het aantal kranten – en lezers – in de negentiende eeuw, breidde dit gebruik zich uit over de gehele bevolking.

Informatie in familieadvertenties
Het grootste deel van de familieadvertenties bestaat uit overlijdensaankondigingen. Daarin staan doorgaans de naam en geboortedatum en -plaats van de overledene en de namen van de partner en kinderen. In huwelijksaankondigingen en advertenties van huwelijksjubilea staan de namen van de huwelijkspartners en de trouwdatum. Geboorteaankondigingen komen relatief gezien het minst voor. In de eerste helft van de negentiende eeuw ontbreekt daarbij vaak de naam van het kind. De ouders worden wel altijd vermeld. Tussen de familieadvertenties zijn ook andersoortige berichten te vinden, zoals aankondigingen van vertrek naar Nederlands-Indië, faillissementen of bedankjes voor de betoonde belangstelling na een huwelijk. Soms zijn adressen in advertenties opgenomen, of bijvoorbeeld iets over de omstandigheden waaronder een sterfgeval of geboorte heeft plaatsgevonden. Ook beroepen en functies van de hoofdperso(o)n(en) werden regelmatig vermeld. Deze gegevens kunnen inzicht geven in de leefomstandigheden van personen in het verleden.

Raadplegen
De advertenties tot 1970 en vanaf 2000 zijn op persoonsnaam (familienaam plus voornaam) ontsloten en de advertenties uit de periode 1970-2000 op familienaam. Deze advertenties zijn doorzoeken via onze website CBG Verzamelingen. Ook de afbeeldingen van de knipsels zijn daar te bekijken en te downloaden. Daarvoor heb je een Vriendschap- of een dagtoegang nodig.

De advertenties uit de periode 2000-2010 zijn nog niet gedigitaliseerd, maar kunnen in hun oorspronkelijke papieren vorm op de studiezaal van het Nationaal Archief worden ingezien. Bij het zoeken in CBG Verzamelingen wijst dit zich vanzelf.

Hieronder de familieadvertenties met de naam Van Katwijk.

Bron: Centrum voor familiegeschiedenis.

Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (1)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (2)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (3)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (4)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (5)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (6)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (7)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (8)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (9)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (10)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (11)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (12)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (13)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (14)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (15)
Genealogie familie van Katwijk
Periode tot 1970 (16)
Scroll naar boven