Stamboom algemeen

Genealogie familie van Katwijk

Adresboeken Schiedam

Vanaf 1888 tot 1971 waren in Schiedam commerciële adresboeken in omloop. In deze bron staan veel nuttige gegevens zoals wie op een bepaald adres woonde, ….

Genealogie familie van Katwijk

Gezinskaarten Schiedam

In deze periode komen er op één blad niet meer verschillende gezinnen met dezelfde naam voor. Ieder gezinshoofd had een persoonlijke kaart.

Genealogie familie van Katwijk

Militieregister

Militieregisters is een overkoepelende term voor de administratie van dienstplichtige mannen. In Nederland werd in 1811 de dienstplicht (conscriptie) ingevoerd.