Genealogie familie van Katwijk

Adresboeken Schiedam

Vanaf 1888 tot 1971 waren in Schiedam commerciële adresboeken in omloop.
In deze bron staan veel nuttige gegevens zoals wie op een bepaald adres woonde, wat het beroep van de hoofdbewoner was en het telefoonnummer als een bewoner een aansluiting had. De adresboeken zijn eigenlijk een soort voorloper van de telefoongidsen.
Tal van Katwijks zijn in de adresboeken opgenomen. Dit biedt ons een niet alleen informatie over de straat waar zij woonde, maar ook welk beroep zij uitoefende.

Genealogie familie van Katwijk

Wat voor informatie staat er in de adresboeken?
Adresboeken kunnen een goede aanvulling zijn op bronnen die gebruikt worden voor stamboomonderzoek of onderzoek naar de geschiedenis van een huis en de haar bewoners. Naast adressen en beroepen bevatten adresboeken ook gegevens over:

 • bestuursleden en ambtenaren van de gemeente Schiedam;
 • kiesdistricten;
 • posterijen, telegrafie en telefonie;
 • spoorwegen, expeditieondernemingen (vrachtwagens en boden);
 • rustende schutterij, brandweer, politie (rijksveldwacht) (keurmeesters van vlees en vis), garnizoen en aanverwante militaire zaken;
 • volksgezondheid (ziekenfondsen en begraafplaatsen), artsen, ziekenhuizen;
 • onderwijs, muziekscholen en verenigingen, huisonderwijs, sport, kerkgenootschappen, banken, vakverenigingen, culturele verenigingen;
 • rijksbelastingen (lijst van ambtenaren), kamer van koophandel, sociëteiten;
 • politieke partijen, waterschappen en dijkcolleges, rechtspraak;
 • fabrieken en bedrijven, verzekeringen.

Deze gegevens zijn terug te vinden in het algemene gedeelte aan het begin van elk adresboek.
In de oudere delen kan in de alfabetische namenlijst na het adres een letter en cijfercombinatie staan. Deze nummers verwijzen naar de wijkregisters. De combinatie verwijst naar een van de zeven wijken (A-G), de cijfercombinatie verwijst naar het perceelnummer.

Overzicht van de aanwezige adresboeken
Niet elk jaar verscheen er een nieuw adresboek. In de volgende jaren zijn er adresboeken uitgegeven in Schiedam; 1888, 1897, 1899, 1901, 1904, 1908, 1911, 1917, 1924, 1929, 1934, 1941,1950, 1968 en 1971.

Zoeken in de adresboeken
De adresboeken zijn doorzoekbaar via “zoeken” op deze webstek en in de pdf zelf door gebruik te maken van het zoekvenster of door de sneltoets CRTL+F.

Valkuilen

 • Om de adresboeken doorzoekbaar te maken is gebruik gemaakt van de OCR-techniek, die niet volmaakt is. Door ouderdom van sommige boeken en het gebruikte lettertype kan het zo zijn dat niet alles door de zoekmachine gevonden kan worden. Zo wordt een s wel aangezien voor een f en een i voor een 1.
 • Adresboeken werden niet ieder jaar uitgegeven. Het kan dan ook zijn dat sommige gegevens niet meer actueel zijn. Anders is dit bij de bevolkingsregistratie, waar iedere verhuizing direct ingeschreven is.

Overzicht uitgegeven adresboeken
Klik hieronder op het adresboek om het betreffende adresboek in PDF via de website van de Gemeente Schiedam te openen.

Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1887-1888
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1897
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1899
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1901
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1904
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1908
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1911
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Ketherl 1916
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1917
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1924
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1929
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1934
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1941
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1950
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1954
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1968
Genealogie familie van Katwijk
Adresboek Schiedam 1971
Scroll naar boven