Willem Claesz van Catwijk (1647 - onbekend)

Willem Claesz van Catwijk, ook genaamd van Catting, zoon van Claes Willemsz (van Katwijk op Zee) en Annetge Cornelisdr is geboren in 1647 te Schiedam en gedoopt op 25 januari 1647 in de Hervormde Kerk te Schiedam. Doopgetuigen waren Evert Ghijsenj v.d. Most, Heijnrick Jansz, Maertgen Lourens en Trijntge Cornelis. Maertgen en Trijntge zijn de halfzuster en zuster van Annetge (zie ook de pagina Genealogie familie Bom).

Genealogie familie van Katwijk
Doopakte Hervormde kerk Schiedam. Bron; Gemeentearchief Schiedam

Fiches collectie van dopen, 1612 -1653

Huwelijk Willem Claesz van Katwijk en Cornelia Jansdr van der Bosch
Willem, ongeveer 24 jaar oud, trouwde voor de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente Cornelia Jansdr (van der Bosch), ongeveer 24 jaar oud, op 27 maart 1671 in Schiedam. Het burgelijk huwelijk (ingeschreven in de gerechten van Schiedam) vond plaats op 7 maart in Schiedam. Willem werd geassisteerd door zijn oom Evert Gijse die ook getuigen van zijn doop was (toen geschreven als Evert Ghijsenj), die een rechtsgeldige verklaring (affirmeerde) aflegde dat zijn ouders toestemming (consent) verleende. De getuige van Cornelia was Marijtje Arijens, een goede bekende van haar.

Cornelia Jansdr van der Bosch
Cornelia is geboren omstreeks 1647 (geschat) in Oud-Beijerland als kind van niet te herleiden ouders. Een exacte datum van doop is niet te achterhalen omdat de doopboeken over de periode 1647 tot en met 1661 helaas verloren zijn gegaan.
Cornelia is overleden Op de Have in 1688 op 41 jarige leeftijd en begraven op 27 juni 1688 te Schiedam.

Nederduitsche Gereformeerde Gemeente – Trouwen Willem Claesz en Cornelia Jansdr (1671).
Bron; SchiedamGEN (DTB – Trouw – 0262 – 0088)

Klapper op het registers van de Burgerlijke Administratie.
Bron;

Klapper op het registers van de Burgerlijke Administratie.
Bron; FamilySearch

Kinderen van Willem Claesz van Catwijk en Cornelia Jansdr

  1. Claes Willemsz, geboren in 1671 in Schiedam en gedoopt op 11 november 1671 in de Hervormde Kerk te Schiedam. Claes is mogelijk overleden in de Kreupelstraet in 1672 nog geen jaar oud en begraven op 15 juni 1672 te Schiedam.
  2. Arijaantje Willemsdr, geboren in 1674 in Schiedam en gedoopt op 16 februari 1674 in de Hervormde Kerk te Schiedam. Arijaantje is overleden in het Gasthuijs in 1746 op 72-jarige leeftijd en begraven op 24 januari 1746 te Schiedam.
  3. Jan Willemsz, geboren in 1676 in Schiedam en gedoopt op 11 oktober 1676 in de Hervormde Kerk te Schiedam. Jan is overleden aan ’t Blauwhuijspad in 1728 op 52-jarige leeftijd en begraven op 30 november 1728 te Schiedam.
  4. Cornelis Willemsz, geboren in 1680 in Schiedam en gedoopt op 25 september 1680 in de Hervormde Kerk te Schiedam. Cornelis is op een onbekende datum overleden.
  5. N.N., geboren op een onbekende datum in Schiedam. N.N. is overleden in 1688 en begraven op 28 juni 1688, een dag na de begrafenis van zijn moeder te Schiedam.

Fiches dopen Hervormde kerk Schiedam (Druk op het plaatje voor de koppeling).
Bron; FamilySeach

Genealogie familie van Katwijk

Registers van de Burgerlijke Administratie Hervormde kerk Schiedam – Begraven 1576-1811
Bron; FamilySeach

Huwelijk Willem Claesz van Catwijk en Catharina Jacobs Na het overlijden van Cornelia Jansdr huwde Willem Claesz, ongeveer 45 jaar oud de 26-jarige Catharina Jacobs (in veel stambomen ook Gerritsdr genoemd) op 17 januari 1693 voor het Gerecht in Schiedam. Catharina is geboren in 1666 [twijfels…..] en gedoopt op 5 september 1666 in Schiedam als kind van Heijndrik Gerrits. Catharina is overleden op een onbekende datum, hoogstwaarschijnlijk in Schiedam, Nederland en begraven aldaar.

Nederduitsche Gereformeerde Gemeente – Doop Catherina (1666)
Bron; SchiedamGEN (DTB, Doop – 0215 – 0135)

Nederduitsche Gereformeerde Gemeente van Schiedam – Trouwen Willem Claesz en Catherina Jacobs (6-2-1693).
Bron; SchiedamGEN (DTB, Trouw – 0262 – 0119 Nederduitsche Gereformeerde Gemeente: 1629-1811)

Gerechten van Schiedam – Trouwen Willem Claesz en Catherina Jacobs (17-2-1693).
Bron; SchiedamGEN (DTB, Trouw – 0716 – 0025)

Aanvraag microkrediet bij de Weeskamer Schiedam

[uitwerken]

Zie ook Utrecht University

 

Genealogie familie van Katwijk

Inschrijving bij de weeskamer van Schiedam d.d. 14-02-1693
Bron; FamilySearch

Inschrijving bij de weeskamer van Schiedam d.d. 14.02.1693 ten tijde van het tweede huwelijk van Catharina Jacobs met Willem Claesz [hier]:

“compareerde Willem Claesz van Catwijck weduwnaer
van wijlen Cornelia Jansd[ochte]r ten eenre mitsgaders
Abraham Danielsz van der Meer soo voor hem selven
als in desen … hem sterck maeckende ende de
rato caverende voor Claes Danckersz te samen
gestelde voochden over de twee naegelate
– – – – –
weeskinderen vande voorn[oemde] Cornelia Jansd[ochte]r
met den voorn[oemde] Willem Claesz van Catwijck geprocre-
eert met namen Ariaentje Willems out XVIII jaren
ende Jan Willems out XIII jaren ofte elcx daer
ontrent ter andere sijde […]”

Kinderen van Willem Claesz van Catwijk en Catharina Gerrits

  1. Nicolaas Willemsz, geboren in 1693 en gedoopt op 2 mei 1693 in de Rooms Katholieke Kerk te Schiedam.
  2. Pieter Willemsz, geboren omstreeks 1694 in Schiedam.
  3. Gerrit Willemsz, geboren in 1697 te Schiedam en gedoopt op 14 april 1697 in de Rooms Katholieke Kerk te Schiedam . Gerrit Willemsz is overleden en begraven in Schiedam op een onbekende datum, maar voor 1729 in Schiedam
  4. Hermanus Willemsz, geboren in 1699 te Schiedam en gedoopt op 25 november 1699 in de Rooms Katholieke Kerk te Schiedam. Hermanus Willemsz is overleden op een onbekende datum en hoogstwaarschijnlijk begraven in Schiedam.
  5. Willem Willemsz, geboren in 1702 in Schiedam en gedoopt op 10 september 1702 in de Rooms Katholieke Kerk te Schiedam. Willem is overleden bij de Vlaardingsepoort in 1750 op 48 jarige leeftijd en begraven op 25 juli 1750 te Schiedam (Bron; FamilySearch en SchiedamGEN, Gerechten van Schiedam – Begraven 0036 – 0083). Willem wordt in de registers van ondertrouw van de Hervormde kerk “van Kattig” genoemd.
Genealogie familie van Katwijk

Fiches collectie van dopen in de Rooms Katholieke Kerk Schiedam (1619-1811) – Nicolaia (Nicolaas) Willemsz (1693)
Bron: FamilySearch

Genealogie familie van Katwijk

Fiches collectie van dopen in de Rooms Katholieke Kerk Schiedam (1619-1811) – Gerardus (Gerrit) Willemsz (1697)
Bron: FamilySearch

Genealogie familie van Katwijk

Fiches collectie van dopen in de Rooms Katholieke Kerk Schiedam (1619-1811) – Hermanus Willemsz (1699)
Bron: FamilySearch

Fiches collectie van dopen in de Rooms Katholieke Kerk Schiedam (1619-1811) – Wilhelmus (Willem) Willemsz (1702)
Bron: FamilySearch

Rooms Katholieke Kerk Schiedam – Nicolaia (Nicolaas) Willemsz (1693)
Bron: FamilySearch

Rooms Katholieke Kerk Schiedam – Gerardus (Gerrit) Willemsz (1697)
Bron: FamilySearch

Genealogie familie van Katwijk

Rooms Katholieke Kerk Schiedam – Gerardus (Gerrit) Willemsz (1697)
Bron: FamilySearch

Rooms Katholieke Kerk Schiedam – Wilhelmus (Willem) Willemsz (1702)
Bron: FamilySearch

Overlijden Willem Claesz van Catwijck
Willem Claesz is overleden op een onbekende datum, hoogstwaarschijnlijk in Schiedam, al is dit niet terug te vinden.

Opmerking: Al wijzen alle gevonden stambomen en andere informatie erop dat Willem Claesz van Catwijk is begraven op 2 juni 1744 in Delfshaven op 97-jarige leeftijd klopt dit niet!. Deze leeftijd, zeker in die tijd is ongewoon hoog!?
Ik ben verder gaan zoeken en kwam in de oude aktes van Delfshaven het volgende tegen.
Uit de gevonden onderstaande gegevens van de kosten voor begraven lees ik dat het om Willem Claas (Claas) Keetwijk gaat. Waarschijnlijk is de onduidelijke dubbele “ee” als een “a” geïnterpreteerd. Ik ga ervan uit dat er sprake is van twee verschillende personen.

Kosten van begraven 1726-1778 Delfshaven (1744).
Bron; FamilySearch

Kosten op begraven 1735-1780 Delfshaven (1744).
Bron; FamilySearch

Schrijfwijze van de naam Van Katwijk
In de 16e en 17e eeuw waren de meeste mensen niet in staat om te lezen en te schrijven. Hun naam werd dan ook vaak door de mensen die dat wel konden geschreven zoals hij werd uitgesproken.

In oude akte kom ik ook de naam “Van Kattig of wel vaker voorgekomen Van Kattik tegen. De naam heeft de op Oudfriesche en Engelsche wijze uitgesproken letter “w”. Midden in een woord werd de “w” dikwijls niet uitgesproken; zo zij men Kattik en Noortik voor Katwijk en Noordwijk. Bron; De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) .

Genealogie familie van Katwijk

Aanvullende informatie en gegevens over Willem Claesz van Catwijk

Oud-rechterlijk archief van Schiedam – Minuut Boek – Akte van Transport  van Onroerende zaken ect. 8-10-1701 t/m 28-3-1705 Inventaris 385 (ged.):
244. 7-6-1704. Lijntgen Reijniersdr. weduwe Gerrit Harmensz. Block wonende alhier verkoopt Liedewij Jansdr. weduwe Pieter Jacobsz. Thoole mede wonende alhier een huis en erf gelegen aan de westzijde van de Breestraat *, belend N Willem Claasz. en Z ’s-heren straat, strekkende voor van de straat tot achter aan het erf van Pieter Ouwendijck, voor 500 gld waarvan 300 gld gereed en 200 gld houdt koopster onder zich onder speciaal verband van het gekochte tegen een rente van 4% per jr.
Bron: Hollandse Genealogische Databank – Oud rechterlijk archief Schiedam, 1701-1705 – inv. nr. 385 (Giftboek).

* Is het huis van zijn vader Claes Willemsz van Catwijk

Oud-rechterlijk archief van Schiedam – Giftboek – Akten van Transport van Onroerende zaken ect. 02-01-1708 t/m 16-05-1711 Inventaris 355:
7v. 04-02-1708. Mr Joan Cambier raad en regerend schepen dezer stede als met Jacob Fockendijck door de heren van de wet gestelde voogden over Maria Jacoba van Boshuijsen minderjarige nagelaten dochter en voor 1/4e ab intestato erfgename van Daniel van Boshuijsen raad en president schepen dezer stede vervangende Cornelis Ben commies tot Nimwegen gehuwd met Catharina van Boshuijsen, Johannes Verlugt wonende Dordrecht gehuwd met Clasina van Boshuijsen en Nicolaas de Vries wonende Rotterdam gehuwd met Clara van Boshuijsen ieder mede voor 1/4e erfgenaam van de voorsz. heer van Boshuijsen verkoopt

Claas van der Schalk brandewijnbrander wonende alhier een huis en erf toegekomen hebbende Willem Claasz. en door de voorsz. erfgenamen wegens achterstallige en extra ordinaire verponding met advies van de burgemeesters op 06-01-1708 publiek geveild, gelegen in de Breestraat, belend W Liedewij Jansdr. en O Jacob Louwijsen, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zijlsloot, voor 125 gld door de secretaris in consignatie ontvangen.
Bron: Hollandse Genealogische Databank – Oud rechterlijk archief Schiedam, 1708-1711 – inv. nr. 355 (Giftboek)

Scroll naar boven