Catharina Jacobs (1666 - onbekend) [NOG IN CONCEPT!]

Catharina is geboren voor 1666, waarschijnlijk in Maastricht  [twijfels…..] en gedoopt op 5 september 1666 in Schiedam als kind van Heijndrik Gerrits. Catharina is overleden op een onbekende datum, hoogstwaarschijnlijk in Schiedam, Nederland en begraven aldaar. Catharina heeft in veel stambomen de patroniem Jacobs of Gerritsdr.

[Opmerking 25-6-2022 – Bij www.voorouder.nl Catharina Gerrits, geboren in 1651 te Schiedam (is later aangepast naar 1666). Van deze geboorte/doop tot op heden niet teruggevonden]

Als ik kijk naar de doopakte van Catharina zou het voor de hand liggen dat zij de patroniem “Heijndriksdr/Hendriks” in plaats van “Gerritsdr/Gerrits” of “Jacobsdr/Jacobs” moeten krijgen, al komt het overnemen van het patroniem van de vader als patroniem van de kinderen vaker voor. Daarna recht het zich dan weer tot het juiste patroniem of het patroniem veranderd in een achternaam.

De vader heeft de patroniem “Gerrits”, dus de zoon van Gerrit en een van de getuigen draagt de patroniem “Jacobs”. Ik denk dat een verkeerde interpretatie van de tekst in de akte kan hebben geleid dat Catharine in verschillende stambomen zowel “Jacobs” als “Gerrits” als patroniem wordt genoemd.

Nederduitsche Gereformeerde Gemeente – Doop Catherina (1666)
Bron; SchiedamGEN (DTB, Doop – 0215 – 0135)

Huwelijk Catharina Jabobs met Jan Hanse van Luppen
Catharina, ongeveer __ jaar oud, trouwt Jan Hansz van Lapp[?ersum], ongeveer __ jaar oud, op 19 mei 1691 in Schiedam. Het burgerlijk huwelijk staat ingeschreven in de gerechten van Schiedam.
Catharina wordt geassisteerd met Maria Gerrits, haar zuster. Jan Hansz is soldaat onder compagnie van de heer Arnoud (ook elders genoemd Arnold, Arnolt) van Harselen (ook elders genoemd Hassel, Herselen, Hasselen) garnizoen houdende in Schiedam en wordt geassisteerd met onderofficier Jan Gilles.

In de akte van de Registers van de Burgerlijke Administratie Schiedam staat het volgende geschreven;

Dito [hetzelfde als eerder genoemd, dus 19 mei 1691]
Jan Hansz. j[onge] m[an] van Lapp[?ersum]
soldaet onder den
comp[agni]e van [den] heer
Arnout van Hassel
ex [= doorgehaald]
geads[isteer]t met Jan Gillis
ondere officier
ande
Catarina Jacobs j[onge] d[ochter]
van Mastricht, gead[sisteert]
met Maria Gerrits
haere suster

Opvallend is dat in deze periode meerdere militairen, deel uitmakend van het garnizoen liggende in Schiedam trouwen met dames uit Schiedam, maar ook dames elders uit de wereld.

Het archiefstuk “Huwelijken buitenlanders (en militairen in guarnisoen te Schiedam” – Nadere toegang 43, geeft een beeld van de militairen die huwen in Schiedam. Door de hoeveelheid buitenlanders lijkt het wel een vreemdelingenlegioen. Onder de bruiden in dit uitgeschreven archiefstuk zijn hele diverse plaatsen van waar ze vandaan komen. Veel Schiedamse dames maar ook uit Schotland, Frankrijk en Duitsland.

De naam Arnold van Harselen komt ook voor in de Akten van Transport van Roerende zaken ect (24-07-1688 t/m 08-05-1694) uit het Oud Rechtelijk Archief van Schiedam, inv.nr. 352 Giftboek.
Het infanterie regiment van Arnout van Hassel/Harselen is zou 690b kunnen zijn, gezien de notulen van de Staten van Zeeland in 1710 [hier]. Maar de naam Arnold van Harselen komt ook voor in de inkwartieringslijsten van ‘s Hertogenbosch in 1689 [hier] in regiment de Braauw, regiment 689c 

Registers van de Burgerlijke Administratie Schiedam – Huwelijk Jan Hansz van Lapp[?ersum] en Catharina Jacobs (19-5-1691).
Bron; SchiedamGEN (DTB, Trouw – 0716 – 0011 Gerechten van Schiedam: 1576-1811)

Nederduitsche Gereformeerde Gemeente Schiedam – Huwelijk Jan Hanse van Lapp[?ersum] en Catharina Jacobs (6-6-1691) Bron; SchiedamGEN (DTB, Trouw – 0262 – 0115 Nederduitsche Gereformeerde Gemeente: 1629-1811)
Overgeschreven Registers van de Burgerlijke Administratie Schiedam – Huwelijk Jan Hanse van Lapp[?ersum]n en Catharina Jacobs (19-5-1691). Bron; FamilySearch
Huwelijk Catharina Jacobs met Willem Claesz van Catwijk Na het overlijden van Jan Hansz van Lapp[?ersum] huwt de 26-jarige Cornelia Jansdr op 17 januari 1693 voor het Gerecht in Schiedam de 45-jarige Willem Claesz van Catwijk. De kerkelijke inzegening vond plaats op 6 februari van dat jaar.

Nederduitsche Gereformeerde Gemeente van Schiedam – Trouwen Willem Claesz en Catherina Jacobs (6-2-1693).
Bron; SchiedamGEN (DTB, Trouw – 0262 – 0119 Nederduitsche Gereformeerde Gemeente: 1629-1811)

Gerechten van Schiedam – Trouwen Willem Claesz en Catherina Jacobs (17-2-1693).
Bron; SchiedamGEN (DTB, Trouw – 0716 – 0025)

Uit de vermelding van de huwelijksakte van 6 februari 1693 van de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente van Schiedam blijkt dat Catharina dus een weduwe is. Ook Willem Claesz is een weduwenaar.

Ze is dus ook eerder gehuwd geweest en komt het patroniem Jacobs/Gerrits misschien daar vandaan? Verder staat bij Catharina de plaats Mastrigt = Maastricht vermeld, waarschijnlijk de plaats waar zij vandaan komt of woonachtig is/was.

Genealogie familie van Katwijk

Vrij vertaald de tekst;
Willem Claesz wed(uwenaar) met Catharina Jacob weduwe Mastrigt = Maastricht

Er blijven twijfels over het feit dat de in 1666 geboren Catharina uit Schiedam degene is die huwt met Willem Claesz?

Verder zou Catharina bij de geboorte van haar laatste kind de vijftig zou zijn gepasseerd als we de geboortedatum 1651 aanhouden die ook in die stambomen wordt aangehouden. Het is meer aannemelijk dat het jaar van de doop óók haar geboortejaar is.

De bron van de “verkeerde” interpretaties is lastig te herleiden, maar kan terug te vinden zijn in het gezinsblad op de website van Stichting Voorouder.

Kinderen van Catharina Gerrits en Willem Claesz van Catwijk

  1. Nicolaas Willemsz, geboren in 1693 en gedoopt op 2 mei 1693 in de Rooms Katholieke Kerk te Schiedam.
  2. Pieter Willemsz, geboren omstreeks 1694 in Schiedam.
  3. Gerrit Willemsz, geboren in 1697 te Schiedam en gedoopt op 14 april 1697 in de Rooms Katholieke Kerk te Schiedam . Gerrit Willemsz is overleden en begraven in Schiedam op een onbekende datum, maar voor 1729 in Schiedam
  4. Hermanus Willemsz, geboren in 1699 te Schiedam en gedoopt op 25 november 1699 in de Rooms Katholieke Kerk te Schiedam. Hermanus Willemsz is overleden op een onbekende datum en hoogstwaarschijnlijk begraven in Schiedam.
  5. Willem Willemsz, geboren in 1702 in Schiedam en gedoopt op 10 september 1702 in de Rooms Katholieke Kerk te Schiedam. Willem is overleden bij de Vlaardingsepoort in 1750 op 48 jarige leeftijd en begraven op 25 juli 1750 te Schiedam (Bron; FamilySearch). Willem wordt in de registers van ondertrouw van de Hervormde kerk “van Kattig” genoemd.
Genealogie familie van Katwijk

Fiches collectie van dopen in de Rooms Katholieke Kerk Schiedam (1619-1811) – Nicolaia (Nicolaas) Willemsz (1693)
Bron: FamilySearch

Genealogie familie van Katwijk

Fiches collectie van dopen in de Rooms Katholieke Kerk Schiedam (1619-1811) – Gerardus (Gerrit) Willemsz (1697)
Bron: FamilySearch

Genealogie familie van Katwijk

Fiches collectie van dopen in de Rooms Katholieke Kerk Schiedam (1619-1811) – Hermanus Willemsz (1699)
Bron: FamilySearch

Fiches collectie van dopen in de Rooms Katholieke Kerk Schiedam (1619-1811) – Wilhelmus (Willem) Willemsz (1702)
Bron: FamilySearch

Rooms Katholieke Kerk Schiedam – Nicolaia (Nicolaas) Willemsz (1693)
Bron: FamilySearch

Rooms Katholieke Kerk Schiedam – Gerardus (Gerrit) Willemsz (1697)
Bron: FamilySearch

Genealogie familie van Katwijk

Rooms Katholieke Kerk Schiedam – Gerardus (Gerrit) Willemsz (1697)
Bron: FamilySearch

Rooms Katholieke Kerk Schiedam – Wilhelmus (Willem) Willemsz (1702)
Bron: FamilySearch

Aanvullende informatie en gegevens over Catharina Jacobs

Akten van Transport van Roerende zaken ect (24-07-1688 t/m 08-05-1694) uit het Oud Rechtelijk Archief van Schiedam, inv.nr. 352:
226. 09-05-1693. Trijntgen Gerritsdr. van den Berch weduwe Jan Hartog verkoopt Jacob Jacobsz. van der Linden een vervallen huisje en erf met een gang daar bezijden, welke gang de verkoopster mede verkoopt gelegen achter de Oost Molenstraat, belend O Pieter Ouwendijck en W Willem Duijffhuijsen, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Catharina Jacobsdr. Voldaan zonder prijs te noemen.
Bron; Gemeentearchief Schiedam – Nadere toegang 94 Giftboek, 24 juli 1688-8 mei 1694 (archief Gerechten van Schiedam)

Overlijden Catharina Gerrits
Catharina Gerrits is overleden op een onbekende datum, hoogstwaarschijnlijk in Schiedam, al is dit niet terug te vinden.

Gevonden in Gaardersregistrer van de Gemeente Schiedam, Catharijna Jacobs begraven op 23 augustus 1728. Een naam die niet verder voorkomt in register. Bron; FamilySearch 
En Catharijna, kind van Jacob, begraven op 15 april 1728. Bron; FamilySearch

Uitzoeken!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven