Genealogie familie van Katwijk

Plattegronden Katwijk aan Zee tot de 17e eeuw

De Brittenburg (16e eeuw)

Genealogie familie van Katwijk

Maker: Ortelius, Abraham (1527-1598)
Datering: Medio 16e eeuw
Beschrijving: De grondvesten van de Brittenburg, zoals die in ‘t eind der 16e eeuw bij lage eb te zien waren” met rechts weergegeven Katwijk aan Zee
Bron: Erfgoed Leiden en omstreken

hypothetische reconstructie van de plattegrond van de verdwenen Romeinse vesting Brittenburg (1545)

Genealogie familie van Katwijk

Maker: Ortelius, Abraham (1527-1598)
Datering: Medio 1545
Beschrijving: “RUINARUM ARCIS BRITANNICAE APUD BATAVOS TYPUS”; hypothetische reconstructie van de plattegrond van de verdwenen Romeinse vesting Lugdunum [Brittenburg] met rechts weergegeven Katwijk aan Zee
Bron: Nationale Bibliotheek van Frankrijk

Kaart met landerijen in Katwijk, uit een kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis (1606-1608)

Genealogie familie van Katwijk

Maker: Jan Pietersz. Dou (1615-1682)
Datering: 1606-1708
Beschrijving: Kaart met landerijen in Katwijk, uit een kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis. Kaart met landerijen in Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn. Gesigneerd Jan Pietersz. Dou. Met passer en kompas. Blad is genummerd 86. Uit het kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis met 94 kaarten. Zie voor een uitgebreide beschrijving PV71554.
Herkomst: uit het archief van het Heilige Geest- of arme wees- en kinderhuis, inventarisnummer 584a (nummer van de prentverzameling PV71554).
Vervaardigingstechniek: Tekening in kleur op perkament.
Bron: Erfgoed Leiden en omstreken

Kaart met landerijen in Katwijk, uit een kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis (1606-1671)


Maker: Jan Pietersz. Dou (1615-1682)
Datering: 1609-1671
Beschrijving: Kaart met landerijen in Katwijk, uit een kaartboek van het Heilige Geest Weeshuis (1606-1671). Overzichtskkaart met landerijen in Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn en omgeving. Gesigneerd Jan Pieterszn. Dou. Uit een kaartboek met 95 kaarttekeningen op perkament waarop landerijen zijn afgebeeld in bezit van het Heilige Geest Weeshuis. Met vermelding van de namen van de pachters. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het kaartboek 584_000. Herkomst: uit het archief van het Heilige Geest- of arme wees- en kinderhuis, inventarisnummer 584. Prentverzamelingnummer: PV71549.
Vervaardigingstechniek: Tekening in kleur op perkament.
Bron: Erfgoed Leiden en omstreken

Kaart met landerijen in Valkenburg en Katwijk, uit een kaartboek van het Sint Catharijne Gasthuis (1618)


Maker: Jan Pietersz. Dou (1615-1682)
Datering: Medio 1618
Beschrijving: Kaart met landerijen in Valkenburg en Katwijk aan de Rijn. Uit het kaartboek van het Sint Catharijne Gasthuis in Leiden. Met kaarten van landerijen in Aarlanderveen, Alphen aan de Rijn, Bergen, Hazerswoude, Hillegom, Katwijk, Koudekerk, Leiderdorp, Monster, Naaldwijk, Noordwijk, Noorwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Stompwijk, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond, Wassenaar, Woerden, Woubrugge, Zegwaard en Zoeterwoude. Bevat een titelblad met een inleidende tekst van Jan Pietersz Dou, een inhoudsopgave (niet gedigitaliseerd) en een eindverantwoording van Dou (niet gedigitaliseerd). Afkomstig uit het Gasthuis Archief nr 459.
Vervaardigingstechniek: Tekening in kleur op perkament.
Bron: Erfgoed Leiden en omstrekenKaart met landerijen in Valkenburg en Katwijk, uit een kaartboek van het Sint Catharijne Gasthuis (1620)

Maker: Jan Pietersz. Dou (1615-1682)
Datering: Medio 1620
Beschrijving: Hoofdkaart met landerijen in Valkenburg en Katwijk. Uit het kaartboek van het Sint Catharijne Gasthuis met 94 kaarten van landerijen in Aarlanderveen, Alphen, Bodegraven, Hazerswoude, Katwijk, Koudekerk, Leiderdorp, Monster, Naaldwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oudshoorn, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond, Wassenaar, Woubrugge en Zoeterwoude. Met een voorwoord en nawoord in cartouche door Jan Pietersz Dou en een inhoudsopgave (niet gedigitaliseerd). Uit het Gasthuisarchief nr 460. De kern van het kaartboek bestaat uit kaarten van vóór 1609, jaartal genoemd in het nawoord. Kaarten van latere (en eerdere?) datum zijn hieraan toegevoegd. Makers zijn Jan Pietersz Dou (1572-1635), Johannes Dou (1615-1682) en J.D. Smet.
Vervaardigingstechniek: Tekening in kleur op perkament.
Bron: Erfgoed Leiden en omstreken

Kaart met landerijen bij Valkenburg en Katwijk uit een kaartboek van het Sint Elisabeth Gasthuis (1620)

Maker: Jan Pietersz. Dou (1615-1682)
Datering: Medio 1620
Beschrijving: Kaart met landerijen bij Valkenburg en Katwijk uit een kaartboek van het Sint Elisabeth Gasthuis. Op één blad genummerd LXXX. Achtentwintigste kaart uit het kaartboek van het Sint Elisabeth Gasthuis met 63 kaarten van landerijen.
Vervaardigingstechniek: Tekening in kleur op perkament.
Bron: Erfgoed Leiden en omstreken

Chaerte vande gelegentheit ofte coers vanden Rhijn (1627)
Genealogie familie van Katwijk

Genealogie familie van Katwijk

Maker: Pieter Henricxzoon van Bilderbeeck (1671-1746)
Datering: Medio 1627
Beschrijving: Chaerte vande gelegentheit ofte coers vanden Rhijn met de oude waeterloosijnghe ghenaemt het Mallegat, streckende vande stadt Leijden tot inde Noordzee.
Bron: Archieven.nl

Brittenburg (archeologische vindplaats) met rechts weergegeven Katwijk aan Zee (1631)

Genealogie familie van Katwijk

Uitgever: C. I. Visscher excudebat (Amsterdam)
Datering: 1631
Beschrijving: Eersame leeser hier hebt ghij de caerte va de fondameten van dat huijs va Britte melcke fondament leggendeis 300 roode van dat dorp Cattvijck op Zee […]. Brittenburg (archeologische vindplaats) met rechts weergegeven Katwijk aan Zee.
Behoort tot: [Deel VII van de collectie Gaston d’Orléans met de beschrijving van Nederland, deel II]; 110-111.
Bron: Nationale Bibliotheek van Frankrijk

Brittenburg (archeologische vindplaats) met rechts weergegeven Katwijk aan Zee (1631)

Uitgever: C. I. Visscher excudebat (Amsterdam)
Datering: 1631
Beschrijving: Eersame leeser hier hebt ghij de caerte va de fondameten van dat huijs va Britte melcke fondament leggendeis 300 roode van dat dorp Cattvijck op Zee […]. Brittenburg (archeologische vindplaats) met rechts weergegeven Katwijk aan Zee.
Behoort tot: [Deel VII van de collectie Gaston d’Orléans met de beschrijving van Nederland, deel II]; 110-111.
Bron: Nationale Bibliotheek van Frankrijk

Hoofdkaart met landerijen in Valkenburg en Katwijk (Eerste helft van de 17e eeuw)

Genealogie familie van Katwijk

Maker: Jan Pietersz. Dou (1615-1682)
Datering: Eerste helft van de 17e eeuw
Beschrijving: Hoofdkaart met landerijen in Valkenburg en Katwijk. Uit het kaartboek van het Sint Catharijne Gasthuis met 94 kaarten van landerijen in Aarlanderveen, Alphen, Bodegraven, Hazerswoude, Katwijk, Koudekerk, Leiderdorp, Monster, Naaldwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oudshoorn, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond, Wassenaar, Woubrugge en Zoeterwoude. Met een voorwoord en nawoord in cartouche door Jan Pietersz Dou en een inhoudsopgave (niet gedigitaliseerd). Uit het Gasthuisarchief nr 460. De kern van het kaartboek bestaat uit kaarten van vóór 1609, jaartal genoemd in het nawoord. Kaarten van latere (en eerdere?) datum zijn hieraan toegevoegd. Makers zijn Jan Pietersz Dou (1572-1635), Johannes Dou (1615-1682) en J.D. Smet.
Vervaardigingstechniek: Tekening in kleur op perkament.
Bron: Erfgoed Leiden en omstreken

Afbelding der grondtvesten van het huis te Britten (1730)


Genealogie familie van Katwijk

Maker: François van Bleyswijck (1671-1746)
Datering: Medio 1730
Beschrijving: Afbelding der grondtvesten van het huis te Britten, nevens d’omleggende landtstreeken en dorpen, ook de stadt Leiden, en den loop van den Rhijn … / F. Bleiswyk del. et fecit. Brittenburg (archeologische vindplaats) met rechts weergegeven Katwijk aan Zee.
Behoort tot: [Deel VII van de collectie Gaston d’Orléans met de beschrijving van Nederland, deel II]; 110-111.
Bron: Nationale Bibliotheek van Frankrijk

Scroll naar boven