Hendrika Schlichting (1916 - 1992)

Hendrika Schlichting, dochter van Joachim Heinrich Rudolf Schlichting en Gertrud Marie Bräter is geboren op geboren op 19 juni 1916 in een huis staande in de Sint Jansstraat, nummer 17 te Amsterdam. Hendrika is op 21 juni 1916 aangegeven en ingeschreven bij de burgerlijke stand te Amsterdam door Joachim Heinrich Rudolf, 35 jaar oud van beroep graveur. Getuigen waren Johannes Luit en Johan Frederik Schenkman, beide ambtenaar.

Ouders Hendrika Schlichting
Hendrika is een dochter van Joachim Heinrich Rudolf Schlichting en Gertrud Marie Bräter.
Joachim Heinrich Rudolf is geboren in Berlijn op 12 maart 1881 als zoon van Joachim Heinrich Gustav en Helene Sophie Erdmuthe Schlichting.
Marie Gertrud Bräter is geboren op 26 november 1883 als dochter van Johann Daniel Bräter en Onbekende voornaam Peters.

Aankomst in Nederland
In het Vreemdelingenregisters Stadsarchief Amsterdam staat dat Joachim Heinrich Rudolf Schlichting is ingeschreven op 17 augustus 1909 (Bron: Stadsarchief Amsterdam). Joachim Heinrich Rudolf is 28 jaar oud en heeft drie kinderen, Hedwich Gertrud, geboren op 1 juli 1901 te Berlijn, Helene Pauline, geboren op 25 januari 1906 te Berlijn en Johannes Gustav geboren op 27 februari 1907.

Geboorteakte Joachim Heinrich Rudolf Schlichting
Bron; xxxx

Vreemdelingenregisters Stadsarchief Amsterdam
Bron; Stadsarchief Amsterdam

Huwelijk Joachim Heinrich Rudolf Schlichting en Gertrud Marie Bräter
Joachim Heinrich Rudolf Schlichting en Gertrud Marie Bräter zijn getrouwd op 24 september 1904 te Berlijn, Duitsland.

Foto gemaakt in Berlijn, Duitsland
Bron; Eigen bezit

Een groeps- of familiefoto gemaakt in Belijn, Duistland
Een foto uit het bezit van Hendrika Schlichting. Het lijkt een foto gemaakt is in een fotostudio. De reden of gebeurtenis is onbekend.

Op de tweede rij rechts met een kruisje aangeven is Joachim Heinrich Rudolf Schlichting. De twee in zwartgeklede meisjes voor hem zijn hoogstwaarschijnlijk Hedwich Gertrud en Helene Pauline.

Het straatnaambord kan verwijzen naar de Rudof Müllerstrasse, de straat waar de familie Schlichting in Berlijn woonde.

De foto is oorsprorkelijk in zwart-wit, maar is met een tool van MyHeritage ingekleurd.

Kinderen van Joachim Heinrich Rudolf Schlichting en Gertrud Marie Bräter

 • Hedwich Gertrud
  Geboren op 1 juli 1901 te Berlijn, Duitsland.
  Getrouwd o
  p 19 juli 1923 op 22-jarige leeftijd te Amsterdam met Gerard Drieënhuizen, geboren te Amsterdam, 24 jaar oud, hotelbediende van beroep (Bron: Noord-Hollands Archief).
  Overleden op 22 november 1985 op 84-jarige leeftijd overleden te Amsterdam.
 • Helene Pauline
  Geboren op 25 januari 1906 te Berlijn, Duitsland.
  Overleden op een onbekende datum en plaats [GEEN INFORMATIE TE VINDEN!]
 • Johannes Gustav
  Geboren op 27 februari 1907 te Berlijn, Duitsland.
  Getrouwd op 10 oktober 1935 op 28-jarige leeftijd te Haarlem met Theodora Clara Bartha Klaassen, geboren te Haarlem, 25 jaar oud (bron: Noord-Hollands Archief).
  Echtscheiding geregistreerd 21-03-1947 (bron: Delpher). In de krant stond het volgende beschreven “Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 3 December 1946 is de echtscheiding van Theodora Clara Bartha Klaassen, wonende te Haarlem, en Johannes Gustav Schlichting, laatstelijk wonende te Haarlem en thans wonende en feitelijk verblijvende te Krefeld (Duitschland), op 10 October 1935 te Haarlem gehuwd, uitgesproken. De Procureur van Eischeres, (10164/7) Mr. A. Bruch. “.
  Overleden op een onbekende datum in Duitsland, hoogstwaarschijnlijk Krefeld.
 • Jan Rudolf, geboren op 24 oktober 1909 in een huis aan de Sint Jansstraat 17 te Amsterdam.
  Ondertrouw op 26 maart 1940 te Amsterdam.
  Getrouwd op 12 februari 1941 te Amsterdam met
  Johanna Maria Juliana Seegers [Bron: Noord-Hollands Archief].
  Overleden op …………………. te ……………….
  Aanvullende informatie: Gevonden adres, 30-7-1943 IJtochtkade 14 te Halfweg [Bron: Delpher].
 • Waldemar Paul Otto
  Geboren op 27 mei 1911 in een huis aan de Sint Jansstraat 17 te Amsterdam.
  Ondertrouw op 18 juli 1939 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd met Helene Achtabowski (Bron: Delpher)
  Getrouwd op 10 augustus 1939 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd met Helene Achtabowski, 27 jaar, zonder beroep (Bron: Archief Amsterdam)
  Overleden op 5 september 1985 op 74-jarige leeftijd te Huizen en begraven op 9 september 1985 op de Noorderbegraafplaatste te Haarlem-Noord (Bron: Delpher)
 • Johanna Wilhelmina
  Geboren op 25 augustus 1913 te Amsterdam.
  Opmerking: De geboorteakte is ingeschreven in de Gemeente Amsterdam op 26 mei 1923. Dit is foutief! De geboorteaktes van 1923 zijn nog niet openbaar [november 2023].
  Getrouwd op 9 juni 1938 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met
  Hendrikus Simon Oudshoorn, 28 jaar oud, geboren op 25 december 1909, kantoorbediende van beroep (Bron: Archief Amsterdam).
  Overleden op …………. te ………………
 • Hendrika
  Geboren op 19 juni 1916 in een huis aan de Sint Jansstraat 17 te Amsterdam.
  Getrouwd op 14 augustus 1935 te Amsterdam op 19-jarige leeftijd met Dirk van Katwijk, 25 jaar oud, slager van beroep (Bron: Archief Amsterdam)
  Overleden op 
  22 december 1992 op 76-jarige leeftijd in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Hendrika woonde ten tijden van haar overlijden in de Waalstraat 127, 1-hoog te Amsterdam.
 • Hendrik
  Geboren op 19 juni 1918 in een huis aan de Sint Jansstraat 17 te Amsterdam (Bron: Archief Amsterdam).
  Getrouwd op 24 februari 1955 te Amsterdam op 36-jarige leeftijd met Wouterina (Rina) van der Noord. Wouderina, 32 jaar oud, geboren op 1 september 1921 te Amsterdam, zonder beroep. Akte is nog niet openbaar.
  Overleden 23 oktober 1984 op 66-jarige leeftijd te Amsterdam.
 • Hermina Jacoba
  Geboren op 13 mei 1920 in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam.
  Getrouwd op 6 oktober 1942 op 22-jarige leeftijd met Jouke Seffinga, geboren te Amsterdam, 26 jaar oud, assistent rijkstuinbouwconsulent van beroep (Bron: Noord-Hollands Archief).
  Overleden op 7 juni 2002 op 82-jarige leeftijd te Onbekend (Bron: Onbekend)
Geboorteakte Hedwich Gertrud (1901)
Geboorteakte Helene Pauline (1906)
Geboorteakte Johannes Gustav (1907)
Geboorteakte Jan Rudolf (1909)
Geboorteakte Waldemar Paul Otto (1911)

Tienjarige tafel op geboorteakte 1913-1922  – Johanna Wilhelmina Schlichting (1913)

Geboorteakte Hendrika (1916)
Geboorteakte Hendrik (1918)
Geboorteakte Hermina Jacoba (1920)

Woonadressen Joachim Heinrich Rudolf Schlichting en Gertrud Marie Bräter

 • Op de Gezinskaart Amsterdam staat vermeld 8-1-1920 Zutphen -> Zie ook de volgende regel
 • 05-01-1920 – 02-09-1922 Warnsveld – Patiënten Gesticht Groot Graffel  (1921-1933 b)
 • ?
 • XX-XX-1909 – 28-01-1929 Sint Jansstraat 17 te Amsterdam (Bron: Archief Amsterdam).
 • 27-08-1928 – 28-01-1929 Mercatorstraat 28, 2-hoog/voor te Amsterdam.
 • 28-01-1929 – 17-07-1930 Mercatorstraat 28, 3-hoogte te Amsterdam.
 • 17-07-1930 – 17-10-1933 Sassenheimstraat 45 (op 8-1933 veranderd in nummer 8), 3-hoog te Amsterdam.
 • 17-10-1933 – 22-05-1939 Legmeerstraat 22, 2-hoog te Amsterdam.
 • 22-05-1939 – 05-09-1941 Kerkstraat 212, 1-hoog te Amsterdam.
 • 05-09-1941 – XX-XX-XXX Beukenlaan 2 I te Harderwijk-> 
 • ?


Nieuwe Haarlemsche courant 30-10-1946
Bron: Delpher

Gertrud Marie Bräter gefotografeerd op het dak van de Sassenheimstraat 45 te Amsterdam (medio 1931). Foto is ingekleurd met een tool van MyHeritage.
Bron: Eigen bezit

Overlijden Joachim Heinrich Rudolf Schlichting en Gertrud Marie Bräter
Joachim Heinrich Rudolf Schlichting is op 69-jarige leeftijd overleden op 28 januari 1951 te Amsterdam.
Gertrud Marie Bräter is op 62-jarige leeftijd overleden 26 oktober 1946 in de Mariastichting te Haarlem. De Mariastichting is een voormalig katholiek ziekenhuiscomplex aan de Kamperlaan in Haarlem.

Overlijdensakte Joachim Heinrich Rudolf Schlichting
Bron; Stadsarchief Amsterdam

Overlijdensakte Gertrud Marie Bräter – Gemeente Haarlemmermeer
Bron; WiewasWie

Overlijdensakte Gertrud Marie Bräter – Gemeente Haarlem
Bron; WiewasWie

Het persoonsbewijs Hendrika Schlichting
Het persoonsbewijs (PB) was een identiteitskaart (ID) die op aandringen van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd door de Nederlandse secretarissen-generaal. In april 1941 werden alle Nederlanders van vijftien jaar en ouder verplicht tot het bezit van een persoonsbewijs. Ook Hendrika moest een persoonsbewijs aanvragen.

Huis aan de Mathijs Sterklaan 7 te Zwanenburg te koop aangeboden
Uit oude krantenartikelen is terug te vinden dat het huis aan de Mathijs Sterklaan 7 te Zwanenburg meerdere malen in de verkoop is geweest. 
Op 18 september 1951 is volgens het bericht het huis voor ƒ 6.000,-, is nu € 2.722,- verkocht aan de heer N.H. Ofeigssen, een opkoper die ik in meerdere transacties tegenkom.

Aangezien dat Hendrika Schlichting – van Katwijk tot medio 1968 in de Mathijs Sterklaan is blijven wonen ga ik ervan uit dat zij tot aan die tijd huur betaalde.
Dit is anders dan ik altijd gehoord heb van mijn ouders die mij vertelde dat de woning eigendom van Hendrika was.

Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk

Familiefoto’s Hendrika en kinderen (1945-1955). Bron Eigen bezit

Verhuizing van Zwanenburg naar Amsterdam
In 1969 is Hendrika van Katwijk – Schlichting van de Matthijs Sterklaan 7 te Zwanenburg verhuist naar De Waalstraat 127 1-hoog te Amsterdam. De kinderen waren al geruime tijd het huis uit en het huis was voor haar te groot en wellicht ook te duur. Of de woning aan de Matthijs Sterklaan nu eigendom was of dat zij dit huurde is onduidelijk (zie ook hierboven). Deze woning kwam vrij nadat haar zoon Gustav Hendrik Jacobus (Guus) van Katwijk met zijn jonge gezin naar het dorpje Kwadijk verhuisde. Hendrika is hier blijven wonen tot aan haar overlijden op 22 december 1992.

De Waalstraat 127 1-hoog te Amsterdam werd al langer verhuurd aan de familie. Voordat Gustav Hendrik Jacobus (Guus) van Katwijk en Petra Revelman met hun eerstgeboren zoon Robert Corstiaan Pieter de woning in november 1964 betrok, woonde hier de grootmoeder van Petra, Frederika Carola Revelman-Schmidt (1878-1972), echtgenote van Peter Hendrik Derk Revelman (1877-1953) in de periode van 6 december 1937, met een korte onderbreking tot 7 november 1964.
Het betrof een woningruil, Frederika Carolina Revelman-Schmidt verhuisde naar de oude bovenwoning van Gustav Hendrik Jacobus (Guus) van Katwijk en Petra Revelman aan de Westerkade 2G (2-hoog/links) te Amsterdam.

Overlijden Hendrika Schlichting – van Katwijk
Hendrika is op 76-jarige leeftijd overleden op 22 december 1992 in het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam als gevolg van Leukemie. Hendrika woonde ten tijden van haar overlijden nog zelfstandig in haar woning op de Waalstraat 127-1 hoog te Amsterdam.

Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk
Scroll naar boven