Maaike Rombout (1842 - 1889)

Omdat Maaike Rombout, de twee huwelijkspartner van Arij Pieter van Katwijk en betovergrootmoeder een belangrijke rol in onze familiegeschiedenis heeft gespeeld heb ik een aparte pagina aan haar gewijd. In deze pagina zijn gegevens opgenomen die ook bij Arij Pieter van Katwijk zijn vermeld.

Maaike Rombout, dochter van Michiel Rombout en toen ongehuwde Margaritha Jacoba de Heus en is geboren op 3 januari 1842 in Dordrecht. Tijdens het huwelijk van Michiel en Margaritha op 19 oktober 1842 is Maaike gewettigd, dat wil zeggen erkend door de vader (bron; FamilySearch).

Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk

Geboorteakte Gemeente Dordrecht.
Bron; FamilySearch

2e Huwelijk Arij Pieter van Katwijk met Maaike Rombout
Twee jaar na het overlijden van de eerste echtgenoot Catherine Franzen trouwt de 44-jarige Arij Pieter met de toen 24-jarige Maaike Rombout, op 20 juni 1866 in Rotterdam.

Huwelijksakte Arij Pieter van Katwijk en Maaike Rombout,
Gemeente Rotterdam.
Bron; FamilySearch

Op 23 februari 1867 betrekken Arij Pieter en Maaike een woning aan de Raamstraat 562 te Rotterdam. Op 9 augustus 1866 wordt in een huis staande aan de Raamstraat 6 – 536 te Rotterdam hun eerste kind Margaretha Jacoba geboren.

Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking.
Bron; Gemeentearchief Rotterdam

Op 13 mei 1868 op 1-jarige leeftijd overlijdt Margaretha Jacoba in het huis staande in Wijk K, nummer 448a te Strijen. De aangifte van het overlijden is gedaan door Michiel Rombout, halfbroer van Maaike. In de aangifte staat vermeld dat Arij Pieter en Maaike tijdelijk in de gemeente verbleven.

Op 26 juni 1868 laat Maaike zich uitschrijven bij de gemeente Rotterdam en verhuist naar Michiel Rombout in Strijen. Arij Pieter en Maaike worden beide op 18 juli 1868 bijgeschreven in een huis staande in wijk K, nummer 448a te Strijen. Het woonadres van Michiel Rombout, de halfbroer van Maaike.

Registers der bevolking Gemeente Strijen.
Bron; FamilySearch

Op 16 september 1868 wordt daar Grietje Jakoba geboren. De geboorte is aangegeven door de Michiel Rombout omdat Arij Pieter ten tijde van de geboorte wonende was in Rotterdam.

Op 8 december 1868 zijn Arij Pieter en Maaike weer uitgeschreven bij de gemeente Strijen en zijn weer vertrokken naar Rotterdam. Enkele dagen op later op 11 december 1868 overlijdt Grietje Jakoba, twaalf weken oud in het huis getekend nummer 110 te Katendrecht. Katendrecht was in de tijd een zelfstandige buurgemeente van Rotterdam, liggende aan de overzijde van de Maas. In die periode was Katendrecht een relatief welvarend dorp, omringd door vruchtbare polders.

Genealogie familie van Katwijk
Fragment uit de plattegrond van Rotterdam met twee spoorlijnen met aan de overzijde van de Maas Katendrecht (1864). Bron; Beeldbank Rotterdam

De verhuizing Maaike van Katwijk – Rombout naar Zaandam
Op 10 mei 1870 arriveert vanuit Rotterdam Maaike tezamen met de familie Johannes Henricus van IJssel Groothuis (geboren op 14-07-1824 te Woudenberg) en schrijft zich in bij de gemeente Zaandam. De familie betrekt een woning op de Molenbuurt 84. Maaike gaat inwonen bij de familie en is werkzaam als dienstbode. Arij Pieter van Katwijk blijft achter in Rotterdam.

Johannes Henricus van IJssel Groothuis was in Rotterdam werkzaam als commies der Posterijen en woonde met echtgenote Wilhelmina Immink en zijn 70-jarige moeder Henriëtte Clasina van Stralen aan de Goudschestraat 591 II (nieuw nummer 24) van 21 september 1865 tot 28 april 1870. Maaike was hoogstwaarschijnlijk hun niet-inwonende dienstbode. Zie Stadarchief Rotterdam.

De afbeelding rechts is een Silhouetportret van Johannes Henricus van IJssel Groothuis.
Bron; Rijksmuseum Amsterdam

Genealogie familie van Katwijk

Molenbuurt no. 841 te Zaandam

Nadere toegang bevolkingsregister op archieftoegang Gemeente Zaandam.- Molenbuurt 84
Bron; Gemeentearchief Zaandam

In de het bevolkingsregister staat dat Maaike op 31 december 1839 is geboren in Dordrecht. Maaike heeft bij inschrijving (bewust?) een verkeerde geboortedatum vermeld. Volgens de geboorteregisters is zij geboren op 3 januari 1842 te Dordrecht als kind van Michiel Rombout en Margaritha Jacoba de Heus.

Maaike van Katwijk – Rombout als dienstbode
In het bevolkingsregister van de Gemeente Zaandam staat dat Maaike een dienstbode was. Een dienstbode is iemand in loondienst die huishoudelijk werk verricht. Vroeger (in de eerste helft van de twintigste eeuw) ging het meestal om een jonge, ongehuwde vrouw, die ook dienstmeisje genoemd werd. Men onderscheidde de “inwonende dienstbode, die behalve kost en inwoning een klein loon kreeg en het “dagmeisje”, dat alleen overdag kwam.

De foto rechts is van dienstbodes voor een Zaans huis aan het werk en dient ter illustratie.

Molenbuurt
De Molenbuurt waar de familie Van IJssel Groothuis met Maaike ging wonen is de vroegere naam voor een deel van de Westzijde in Zaandam en liep van de Dam tot de Papenpadsluis. De Molenbuurt dankte zijn naam aan korenmolen De Ruiter.

Hieronder een paar foto’s uit medio 1900 genomen in de buurt waar zij gewoond hebben. Bron Beeldbank Zaandam.
Links de Westzijde nabij de Stationsstraat (1880). Pand uiterst rechts Molenbuurt 614/H. 376/ Westzijde 42 met links daarvan de in 1867 door Jan Zwaardemaker aangelegde tuin.
Rechts de Westzijde (medio 1900), gezien in de bocht bij de doopsgezinde kerk, met rechts het huis wat toen van mevrouw Hondius Tromp was, later vestigde zich hier de heer H.W.Flentrop, deze heeft de blinde zijgevel gewijzigd en deze boven de middenlijst van een forse reclame voorzien: neemt hier Uw abonnement voor pianostemmen””. De nog latere verbouwing tot winkel heeft dit statige woonhuis geheel veranderd. De deftigste straat van Zaandam, zo werd de Westzijde in die dagen genoemd. Dit gedeelte op de foto werd vroeger de Molenbuurt genoemd. Links achter de iepen was het boekwinkeltje van Stuurman, later bekend als kantoor en drukkerij van dagblad “De Typhoon”, rechts daarvan de in italiaanse stijl gebouwde villa van houthandelaar Corver van Wessem, het huis dateert van 1870.

Genealogie familie van Katwijk

1870-1873 (staat niet vermeld)
Begin 1871 verlaat Maaike het gezin Van IJssel Groothuis, hoogstwaarschijnlijk omdat ze zwanger was geworden en betrekt een heel klein huis op Hazepad nummer 559A. Maaike had ten tijden dat zij daar woonde geen beroep. In het Hazenpad nummer 559, in de geboorteakte Westzijde genoemd is op 28 juli 1871 Dirk van Katwijk en op op 4 december 1873 Simon van Katwijk geboren. In de geboorteakte van Simon is wellicht een foutief nummer (549) vermeld.

Het Zaandamse Hazepad is een zeer klein pad in de Westzijde, tussen Vinkenstraat en Zeemansstraat. De herkomst van de naam is niet bekend. Het Hazepad te Zaandam kreeg in 1644 een reglement, in 1733 werd dat vernieuwd. In 1866 werd het pad door de gemeente Zaandam overgenomen.

Na het vertrek van Maaike plaatste op 17 december 1870 de familie Van IJssel Groothuis een advertentie in de Zaanlandse Courant waarin zij “eene meid” zochten per 1 februari 1871.
Deze dienstbode moet Maaike opvolgen.

Genealogie familie van Katwijk

Hazepad no. 559 A te Zaandam

Genealogie familie van Katwijk

Nadere toegang bevolkingsregister op archieftoegang Gemeente Zaandam.
Bron; Gemeentearchief Zaandam

Ook in deze akte staat dat Maaike is geboren op 31 december 1839 te Dordrecht. Maaike heeft bij inschrijving (bewust?) een verkeerde geboortedatum vermeld. Volgens haar geboorteregisters is zij geboren op 3 januari 1842 te Dordrecht als kind van Michiel Rombout en Margaritha Jacoba de Heus. Maaike stond ingeschreven als hoofdbewoners tezamen met haar kinderen Dirk (geboren op 28-7-1871 te Zaandam en Simon (geboren op 4-12-1873 te Zaandam. Arij Pieter staat niet ingeschreven.

Medio 1871-1876 (staat niet vermeld)
Rond 1874/75 verhuist Maaike met haar jonge kinderen Dirk en Simon naar een huis op Schapenpad nummer 610 liggende in West Zaandam tussen het Zeemanspad (Zeemansstraat) en het Haringpad (zuidelijk deel Stationsstraat).
In het huis op het Schapenpad nummer 610. Op 13 januari 1876 Margaretha Jacoba van Katwijk en op 27 juni 1878 Machiel van Katwijk geboren. In de geboorteaktes is het Schapenpad Westzijde genoemd.

Schapenpad no. 610 te Zaandam

Nadere toegang bevolkingsregister op archieftoegang Gemeente Zaandam.
Bron; Gemeentearchief Zaandam

Maaike schrijft zich in als hoofdbewoners tezamen met Dirk en Simon. Op 13 januari 1876 wordt Margaretha Jacoba geboren.
Ook staat ingeschreven Dirk Botterman (geboren op 15-02-1844 te Zaandam) en van beroep houtzager, zoon van Simon Botterman en Guurtje Duives. Dirk Botterman is samen met Maaike in oktober 1880 verhuisd naar Zoeterwoude en is jaren later getuigen op het huwelijk tussen Dirk van Katwijk en Johanna Dorst die plaats vond op 18 november 1897 in Alkemade. Wat was de relatie tussen Maaike en Dirk Botterman??

Medio 1871-1876 (staat niet vermeld)
Maaike schrijft zich in als inwonende bij de hoofdbewoner Dirk Botterman in een huis op Schapenpad nummer 250. Vermeld staat dat zij de vrouw van P. van Katwijk is en dat haar beroep huishoudster is. Op 14 augustus 1880 wordt in dit huis Albert van Katwijk geboren.

Schapenpad, H250 te Zaandam

Genealogie familie van Katwijk

Nadere toegang bevolkingsregister op archieftoegang Gemeente Zaandam.
Bron; Gemeentearchief Zaandam

Genealogie familie van Katwijk

Dit gedeelte van de Westzijde ligt tegenover de Zeemansstraat het voormalige Schapenpad (1870)
Bron; Gemeentearchief Zaanstad

Verhuizing Maaike van Katwijk – Rombout naar Zoeterwoude 
Op 8 oktober 1880 schrijft Dirk Botterman zich in een huis aan de Miening nummer 32 Wijk E te Zoeterwoude tezamen met Maaike, als zijnde vrouw van P. van Katwijk en haar kinderen Dirk, SimonMargaretha JacobaMachiel en Albert. Later wordt in dat huis haar dochter Geurtje van Katwijk op 2 april 1883 geboren.

Huis aan de Miening no. 32a Wijk E te Zoeterwoude

Bevolkingsregister Zoeterwoude
Bron; Erfgoed Leiden en Omstreken

Rechts de tuin van Huize Veldzicht, Dorpsstraat 33. Links de boerderij van de fam. Kolk
Bron; Beeldbank Oud Zoeterwoude

Genealogie familie van Katwijk

Onbekende zager in de zaagmolen De Haan in Zoeterwoude (circa 1900)
Bron; Zoekplaatjes in oude ansichten

Genealogie familie van Katwijk

Zagerij in de zaagmolen De Haan in Zoeterwoude
Bron; Zoekplaatjes in oude ansichten

Overlijden Arij Pieter van Katwijk
Op 12 september 1884 overlijdt Arij Pieter van Katwijk op 61-jarige leeftijd in een huis aan de Baan te Rotterdam. De aangifte is gedaan op 13 september 1884 door Hubertus Jansen, 51 jaar en Jan Vermaat, 61 jaar oud. Beide van beroep bedienaar. Vermeld staat dat Arij Pieter woonachtig was alhier en weduwnaar is van Catharina Fransen. In de kantlijn staat een notitie van de griffier dat Arij Pieter weduwnaar van Catherine Franzen is.

Registers van de burgerlijke stand Gemeente Rotterdam
Bron; FamilySearch

Overlijden Maaike van Katwijk – Rombout
Op 9 februari 1889 overlijdt Maaike op 47-jarige leeftijd in een huis aan de Miening nummer 32 Wijk E te Zoeterwoude. Het huis waar zij met haar kinderen 4 jaar heeft gewoond. Nergens is terug te vinden dat Arij Pieter hier ook heeft gewoond of zo nu en dan langskwam. Het overlijden is aangegeven door Dirk Botterman, 44 jaar, en van beroep houtzager die op hetzelfde adres woonde.
Maaike woonde ook na de dood van Arij Pieter op 12 september 1884 nog samen met Dirk Botterman en haar kinderen DirkSimonMargaretha JacobaMachielAlbertGeurtje.

Na het overlijden van Maaike trouwt Dirk op 3 januari 1890 te Zoetermeer met Plonia de Vrij (weduwe van Willem Valstar), geboren op 7 november 1855 te Zegwaard. Op 20 februari trekt zij samen met haar zonen Nicolaas en Hendrik Valstar in.
Uit het huwelijk van Dirk en Plonia wordt Neeltje geboren op 2 juli 1891.

Overlijdensakte burgerlijke stand Gemeente Zoeterwoude
Bron; Erfgoed Leiden en Omstreken

Kinderen van Arij Pieter en Maaike

  1. Margaretha Jacobageboren op 9 augustus 1866 in een huis staande aan de Raamstraat 6 – 536 te Rotterdam. Margaretha Jacoba (genoemd Grietje) is op 13 mei 1868 op 1-jarige leeftijd overleden in het huis staande in Wijk K, nummer 448a te Strijen. De aangifte van het overlijden is gedaan door Michiel Rombout, half-broer van Maaike. In de aangifte staat vermeld dat Arij Pieter en Maaike tijdelijk in de gemeente verbleven.
  2. Grietje Jacobageboren op 16 september 1868 in een huis staande in wijk K, nummer 448a te Strijen. De geboorte is aangegeven door de Michiel Rombout, half-broer van Maaike omdat Arij Pieter ten tijde van de geboorte wonende was in Rotterdam. Grietje Jakoba is op 11 december 1868, twaalf weken oud overleden in het huis getekend nummer 110 te Katendrecht.
  3. Dirk, geboren op 28 juli 1871 in een huis staande aan de Westzijde 559 te Zaandam. Dirk is op 5 aug 1942 op 71-jarige leeftijd overleden te Weesp.
  4. SimonSimon van Katwijk, geboren op 4 dec 1873 in een huis staande aan de Westzijde 549 te Zaandam. Simon is op 12 okt 1956 op 82-jarige leeftijd overleden te Sassenheim.
  5. Margaretha Jacobageboren op 13 januari 1876 in een huis staande aan de Westzijde 610 te Zaandam. Margaretha Jacoba is op 2 aug 1958 op 82-jarige leeftijd overleden te Leiden.
  6. Machielgeboren op 27 jun 1878 in een huis staande aan de Westzijde 610 te Zaandam. Machiel is op 7 jul 1923 op 45-jarige leeftijd overleden te Rotterdam.
  7. Albertgeboren op 14 aug 1880 in een huis staande in Wijk H, nummer 250 te Zaandam. Albert is op 12 sep 1958 op 78-jarige leeftijd overleden te Zaandam.
  8. Geurtjegeboren op 2 apr 1883 in een huis staande in Wijk E, nummer 32 te Zoeterwoude. Geurtje is op 30 okt 1970 op 87-jarige leeftijd overleden te Amsterdam.

Hoe ging het verder met de kinderen van Arij en Maaike?
Na het overlijden van Maaike bleven de kinderen wonen bij Dirk Botterman en zijn latere echtgenote Plonia de Vrij en haar zonen Nicolaas en Hendrik Valstar, uit haar eerder huwelijk. Op 2 juli 1891 wordt hun dochter Neeltje geboren.
Op 8 oktober 1889 verhuizen Dirk en Plonia, hun dochter Neeltje, Nicolaas en Hendrik tezamen met de kinderen van Arij en Maaike (zonder Margaretha Jacoba) naar een huis aan de Miening nummer 36 in wijk E te Zoeterwoude.

Bevolkingsregister Zoeterwoude
Bron; Erfgoed Leiden en Omstreken

Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk

De Miening te Zoeterwoude
Bron; Beeldbank Oud Zoeterwoude

Genealogie familie van Katwijk

Op 8 juni 1898 verhuizen Dirk en Plonia met hun kinderen Hendrik en Neeltje naar Schiedam en nemen de kinderen van Arij en Maaike, Machiel (20 jaar), Albert (18 jaar) en Geurtje (15 jaar) mee. Dirk (27 jaar) was al op 3 september 1896 naar verhuisd naar Amsterdam en Simon (25 jaar) op 22 februari 1898 naar Koudekerk.

Scroll naar boven