Gerrit Willemsz van Catwijk (1697 - onbekend)

Gerrit Willemsz van Catwijk, ook genaamd Gerardus, zoon van Willem Claesz van Catwijk en Catharina Gerritsdr is geboren in 1697 in Schiedam en gedoopt op 14 april 1697 in de Rooms Katholieke Kerk te Schiedam.

Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk

Rooms Katholieke Kerk Schiedam – Gerardus (Gerrit) Willemsz (1697)
Bron: FamilySearch

Genealogie familie van Katwijk

Fiches collectie van dopen in de Rooms Katholieke Kerk Schiedam (1619-1811) – Gerardus (Gerrit) Willemsz (1697)
Bron: FamilySearch

Huwelijk Gerrit Willemsz van Catwijk en Maartje Dominicusdr of Minnekusdr van der Hoeven
Gerrit Willemsz, ongeveer 25 jaar oud, trouwde Maartje (Maertje) Dominicusdr of Minnekusdr van der Hoeven, ongeveer 21 jaar oud, op 29 november 1722 in Schiedam [Bron; Stichting Voorouder – onbetrouwbare bron!]

Van het burgerlijk huwelijk is in de boeken van het Gerechten van Schiedam slechts een kleine aantekening terug te vinden. In de namenlijst van de bruidegoms is zijn naam doorgekrast. Er zijn geen aantekeningen van het aangenomen huwelijk terug te vinden.
Ook is er niets terug te vinden in de diverse kerkboeken van Schiedam. Wellicht was er iemand tegen het voorgenomen huwelijk en heeft deze nooit plaatsgevonden of zijn ze voor een andere kerk of gemeente getrouwd.

Gerechten van Schiedam
 • In het handgeschreven uittreksel van de Registers van de Burgerlijke Administratie van Schiedam (Gerechten) in de periode 1576-1741 Trouwen 1701-1741 niets van een huwelijk tussen Gerrit Willemsz en Maartje Dominicusdr terug te vinden.
  Bron; Film 120913 (vanaf bladzijde 384) 
  FamilySearch
 • In de registers van de Burgerlijke Administratie van Schiedam (Gerechten) in de periode 1720-1731 is niets van een huwelijk tussen Gerrit Willemsz en Maartje Dominicusdr terug te vinden.
  Bron; Film 120860 (vanaf bladzijde 450)  
  FamilySearch. Tevens terug te vinden op de website van SchiedamGEN, Schiedam – Trouw – 0719 – 0001, Gerechten van Schiedam: 1576-1811.
Nederduitsche Gereformeerde Gemeente
 • Klapper op de Registers van Ondertrouw 1700-1750 (namen van de mannen) van de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te Schiedam is niets van een huwelijk tussen Gerrit Willemsz en Maartje Dominicusdr terug te vinden. 
  Bron; Film 120912 (vanaf bladzijde 198)  FamilySearch
 • In de Trouwafkondigingen van de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te Schiedam in de periode 1713-1725 is niets van een huwelijk tussen Gerrit Willemsz en Maartje Dominicusdr terug te vinden.
  Bron; Film 120856 (vanaf bladzijde 412)  
  FamilySearch
 • In de registers Trouwen van de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te Schiedam in de periode 1717-1730 is niets van een huwelijk tussen Gerrit Willemsz en Maartje Dominicusdr terug te vinden.
  Bron; Film 120257 (vanaf bladzijde 256)  
  FamilySearch
Overige kerkgenootschappen
 • In de registers van de Rooms Katholieke Gemeente in Schiedam in de periode 1711-1782 is niets van een huwelijk tussen Gerrit Willemsz en Maartje Dominicusdr terug te vinden.
  Bron; Film 120858 (vanaf bladzijde 429)  FamilySearch
 • In de registers van de Oud Katholieke Gemeente in Schiedam in de periode 1712-1758 is niets van een huwelijk tussen Gerrit Willemsz en Maartje Dominicusdr  terug te vinden.
  Bron; Film 120858 (vanaf bladzijde 862) 
  FamilySearch. Tevens terug te vinden op de website van SchiedamGEN,
  Schiedam – Trouw – 0419 – 0001, Oud-Katholiek: 1651-1811.
 • In de registers van de Waalse Gemeente in Schiedam in de periode 1686-1803 is niets van een huwelijk tussen Gerrit Willemsz en Maartje Dominicusdr  terug te vinden.
  Bron; Film 120858 (vanaf bladzijde 18)  
  FamilySearch. Tevens terug te vinden op de website van SchiedamGENSchiedam – Trouw – 0001 – 0001, Waalse gemeente: 1686-1795.
 • De registers van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Schiedam begint pas in 1761, dus na de datum van het huwelijk.
  Bron; Film 120858 (vanaf bladzijde 157)  FamilySearch. Tevens terug te vinden op de website van SchiedamGENSchiedam – Trouw – 0048 – 0001, Evangelisch-Lutherse gemeente: 1761-1805.

Het zou kunnen dat Gerrit Willems en/of Maertje aangesloten was bij de doopsgezinde Gemeente, de mennonieten. De doopsgezinden trouwden volgens een resolutie (een aanvullende keur op een ordonnantie van 1580) in hun eigen gemeente en deden daar pas achteraf melding van bij de secretaris op het stadhuis. Dit kan ook verklaren dat hun kinderen zich pas op 20- en 24-jarige leeftijd lieten dopen bij de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente.

Wel bewezen is dat zijn gezamenlijk door het leven zijn gegaan gezien hun namen terugkomen in de geboorte en doopaktes van hun kinderen. Daarnaast is er een aantekening terug te vinden in het Oud Rechtelijk Archief Schiedam (zie onderaan deze pagina).

Maartje Dominicusdr is geboren omstreeks 1701 in Schiedam als kind van Dominicus of Minnekus van der Hoeven en onbekende vrouw. Maartje Dominicusdr, wonende aan de Clootjessteeg te Schiedam is overleden, ongeveer 62 jaar oud op 24 januari 1763 te Schiedam en begraven aldaar.

Gerechten van Schiedam – Trouwen. namen van de bruidegom, Gerrit Willemsz van Catwijk
Bron 1: SchiedamGEN (DTB, Trouw – 0719 – 0105)
Bron 2: 
FamilySearch (Registers van de Burgerlijke stand, bladzijde 555)

Kinderen van Gerrit Willemsz en Maartje Dominicusdr

 1. Willem Gerritsz, geboren in 1723 te Schiedam. Willem Gerritsz is pas op 24-jarige leeftijd “op voorafgaande belijdenis” gedoopt op 23 augustus 1747 in de Hervormde Kerk te Schiedam. Willem Gerritsz is overleden op onbekende datum.
 2. Dominicus Gerritsz, ook genaamd Minnekus, geboren in 1724 te Schiedam. Dominicus is op pas op 20-jarige leeftijd “op voorafgaande belijdenis” gedoopt op 24 november 1747 in de Hervormde Kerk te Schiedam.

Belijdenis betekent het afleggen van een verklaring om een bepaald geloof aan te hangen. Bij de protestanten moet je bij de belijdenis zeggen dat je God gelooft en dat je bij de kerk wil horen. Dominicus is overleden in 1778 op 54-jarige leeftijd en begraven op 20 september 1778 te Schiedam.

Fiches collectie van dopen in de Nederlands Hervormde Kerk Schiedam, 1730-1749 (Druk op het plaatje voor de koppeling)
Bron; FamilySearch

Overlijden Gerrit Willemsz van Catwijk
Gerrit Willemsz is overleden en begraven rond zijn 31 jaar in Schiedam op een onbekende datum, maar tussen de periode 1723 tot en met 1729 in Schiedam, aangezien zijn echtgenoot op 15 oktober 1729 als weduwe een huis koopt (zie Akten van Transport van onroerende zaken uit 1729), zie onderaan deze pagina.

Gerechten van Schiedam
 • Van het overlijden is in Register der lijken begraven binnen de stad Schiedam beginnende met het jaar 1718 is niets van het overlijden van Gerrit Willemsz van Catwijk terug te vinden.
  Bron: SchiedamGEN DTB Schiedam – Begraven – Gerechten van Schiedam – Inventarisnummer 0635 – 0001.
 • Van het overlijden is in De Registers van Verongelukte personen van Schiedam beginnende met het jaar 1717  is niets van het overlijden van Gerrit Willemsz van Catwijk terug te vinden.
  Bron: SchiedamGEN DTB Schiedam – Begraven – Gerechten van Schiedam – Inventarisnummer 0142 – 0001
  .
 • Van het overlijden is in de handgeschreven Klapper op de registers van overledenen (Registers van de Burgerlijke Administratie) in de periode 1700-1724 niets van het overlijden van Gerrit Willemsz van Catwijk terug te vinden.
  Bron; Film 120915 (vanaf bladzijde 326) FamilySearch
 • Van het overlijden is in de handgeschreven Klapper op de registers van overledenen (Registers van de Burgerlijke Administratie) in de periode 1725-1749 niets van het overlijden van Gerrit Willemsz van Catwijk terug te vinden.
  Bron; Film 120916 (vanaf bladzijde 3) FamilySearch
 Nederduitsche Gereformeerde Gemeente
 • Van het overlijden is in Het Register ter berekeningen van de Sint Jans Kerk der stad Schiedam, beginnende met Goede Vrijdag 1723 tot Goede Vrijdag 1743 is niets van het overlijden van Gerrit Willemsz van Catwijk terug te vinden.
  Bron: SchiedamGEN DTB Schiedam – Begraven – Nederduitsche Gereformeerde Gemeente – Inventarisnummer 0013 – 0001
  .
 • Op SchiedamGEN springt de Registers van Begraven in de Sint Jans Kerk van 1625 naar jaartal 1764 is niets van het overlijden van Gerrit Willemsz van Catwijk terug te vinden.
  Bron: SchiedamGEN DTB Schiedam – Begraven – Nederduitsche Gereformeerde Gemeente – Inventarisnummers 0323 – 0001 tot 0299 en 0324 – 0001 tot 0072
 Overige kerkgenootschappen
 • Van het overlijden is in Rooms Katholieke Kerk in Schiedam over de periode 1680 tot en met 1876 is niets van het overlijden van Gerrit Willemsz van Catwijk terug te vinden .
  Bron; Film 423457 (vanaf bladzijde 89) FamilySearch. Tevens terug te vinden op de website van SchiedamGEN, Schiedam – Begraven – 0009 – 0001, Rooms-Katholiek: 1680-1811.
 • Van het overlijden is in De Registers van de Oud Katholieke Kerk van Schiedam over de periode 1712-1758 is niets van het overlijden van Gerrit Willemsz van Catwijk terug te vinden.
  Bron: Bron; Film 120859 (vanaf bladzijde 32) FamilySearch. Tevens terug te vinden op de website van SchiedamGEN DTB Schiedam – Begraven – Oud-Katholiek – Inventarisnummer 0422 – 0001.
 • Van het overlijden is in de handgeschreven klapper van de Oud Katholieke Kerk Schiedam in de periode 1648-1811 is niets van het overlijden van Gerrit Willemsz van Catwijk terug te vinden.
  Bron; Film 120916 (vanaf bladzijde 610) FamilySearch

Klapper op overlijden 1725-1811 Schiedam.
Bron; FamilySearch

Bron: SchiedamGEN
DTB Schiedam – Begraven – Gerechten van Schiedam – Inventarisnummer 0637 – 0002.

Aanvullende informatie en gegevens over Gerrit Willemsz van Katwijk

Oud Rechtelijk Archief Schiedam, Inventarisnummer 361, Giftboek.
Akten van Transport van onroerende zaken ect. 04-05-1729 t/m 25-04-1733
37v. 15-10-1729. Cornelis Kunst wonende alhier verkoopt Maartgen Minnekusdr. (van der Hoeven) weduwe Gerrit Willemsz. van Catwijk wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van het Broersveld, belend Z en N de weduwe van Arie Bakker, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, voor 750 gld in gereed geld ontvangen.
Bron; Gemeente Schiedam – Nadere toegang

Scroll naar boven