Gerrit Willemsz van Catwijk (1697 - onbekend)

Gerrit Willemsz van Catwijk, ook genaamd Gerardus, zoon van Willem Claesz van Catwijk en Catharina Gerritsdr is geboren in 1697 in Schiedam en gedoopt op 14 april 1697 in de Rooms Katholieke Kerk te Schiedam.

Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk

Rooms Katholieke Kerk Schiedam – Gerardus (Gerrit) Willemsz (1697)
Bron: FamilySearch

Genealogie familie van Katwijk

Fiches collectie van dopen in de Rooms Katholieke Kerk Schiedam (1619-1811) – Gerardus (Gerrit) Willemsz (1697)
Bron: FamilySearch

Huwelijk Gerrit Willemsz van Catwijk en Maartje Dominicusdr of Minnekusdr van der Hoeven
Gerrit Willemsz, ongeveer 25 jaar oud, trouwde Maartje (Maertje) Dominicusdr of Minnekusdr van der Hoeven, ongeveer 21 jaar oud, op 29 november 1722 in Schiedam. [onbetrouwbare bron]

Van het burgerlijk huwelijk is in de boeken van het Gerecht in Schiedam slechts een kleine aantekening terug te vinden. In de namenlijst van de bruidegoms is zijn naam doorgekrast. Er zijn geen aantekeningen van het aangenomen huwelijk terug te vinden.
Ook is er niets terug te vinden in de kerkboeken van de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente. Wellicht was er iemand tegen het voorgenomen huwelijk en heeft deze nooit plaatsgevonden of zijn ze voor een andere kerk of gemeente getrouwd. [26-06-2022 Nieuwe informatie; Zoeken in de Rooms Katholieke Kerk]

Het zou kunnen dat Gerrit Willems en/of Maertje aangesloten was bij de doopsgezinde Gemeente, de mennonieten. De doopsgezinden trouwden volgens een resolutie (een aanvullende keur op een ordonnantie van 1580) in hun eigen gemeente en deden daar pas achteraf melding van bij de secretaris op het stadhuis. Dit kan ook verklaren dat hun kinderen zich pas op 20- en 24-jarige leeftijd lieten dopen bij de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente.  [26-06-2022 Nieuwe informatie; Zoeken in de Rooms Katholieke Kerk]

Wel bewezen is dat zijn gezamenlijk door het leven zijn gegaan gezien hun namen terugkomen in de geboorte en doopaktes van hun kinderen. Daarnaast is er een aantekening terug te vinden in het Oud Rechtelijk Archief Schiedam (zie onderaan deze pagina).

Maartje Dominicusdr is geboren omstreeks 1701 in Schiedam als kind van Dominicus of Minnekus van der Hoeven en onbekende vrouw. Maartje Dominicusdr, wonende aan de Clootjessteeg te Schiedam is overleden, ongeveer 62 jaar oud op 24 januari 1763 te Schiedam en begraven aldaar.

Gerechten van Schiedam – Trouwen. namen van de bruidegom, Gerrit Willemsz van Catwijk
Bron; SchiedamGEN (DTB, Trouw – 0719 – 0102)

Kinderen van Gerrit Willemsz en Maartje Dominicusdr

  1. Willem Gerritsz, geboren in 1723 te Schiedam. Willem Gerritsz is pas op 24-jarige leeftijd “op voorafgaande belijdenis” gedoopt op 23 augustus 1747 in de Hervormde Kerk te Schiedam. Willem Gerritsz is overleden op onbekende datum.
  2. Dominicus Gerritsz, ook genaamd Minnekus, geboren in 1724 te Schiedam. Dominicus is op pas op 20-jarige leeftijd “op voorafgaande belijdenis” gedoopt op 24 november 1747 in de Hervormde Kerk te Schiedam.

Belijdenis betekent het afleggen van een verklaring om een bepaald geloof aan te hangen. Bij de protestanten moet je bij de belijdenis zeggen dat je God gelooft en dat je bij de kerk wil horen. Dominicus is overleden in 1778 op 54-jarige leeftijd en begraven op 20 september 1778 te Schiedam.

Fiches collectie van dopen in de Nederlands Hervormde Kerk Schiedam, 1730-1749 (Druk op het plaatje voor de koppeling)
Bron; FamilySearch

Overlijden Gerrit Willemsz van Catwijk
Gerrit Willemsz is overleden en begraven in Schiedam op een onbekende datum, maar voor 1729 in Schiedam, aangezien zijn echtgenoot op 15 oktober 1729 als weduwe een huis koopt (zie Akten van Transport van onroerende zaken uit 1729).

Klapper op overlijden 1725-1811 Schiedam.
Bron; FamilySearch

Aanvullende informatie en gegevens over Gerrit Willemsz van Katwijk

Oud Rechtelijk Archief Schiedam, Inventarisnummer 361, Giftboek.
Akten van Transport van onroerende zaken ect. 04-05-1729 t/m 25-04-1733
37v. 15-10-1729. Cornelis Kunst wonende alhier verkoopt Maartgen Minnekusdr. (van der Hoeven) weduwe Gerrit Willemsz. van Catwijk wonende alhier een huis en erf gelegen aan de oostzijde van het Broersveld, belend Z en N de weduwe van Arie Bakker, strekkende voor van de straten tot achter aan ’s-heren bansloot, voor 750 gld in gereed geld ontvangen.
Bron; Gemeente Schiedam – Nadere toegang