Willem Jacobsz Grau (1575 - 1633)

Willem Jacobsz Grau is geboren rond 1575 te Katwijk aan Zee (Catwijck op Zee) als kind van niet te herleiden ouders.
De geboortedatum van Willem Jacobsz Grau is een aanname omdat een doopakte niet kan worden gevonden. Het doopboek van de Andreaskerk in Katwijk aan Zee start pas namelijk in 1643.

De Andreaskerk en omgeving zag er toentertijd als onderstaande schilderij van Jan van Goyen uit.

Voornaam gezelschap op het strand van Katwijk (vanuit het noorden), 1684 door Jan van Goyen.
Een huifkar, getrokken door twee paarden rijdt over het strand van Katwijk. Rechts is de visafslag te zien en op de voorgrond een voorname man en vrouw te paard. Tussen hen in staat een bedelende vrouw met een kind op de arm. Links de kerk van Katwijk en op de achtergrond de vuurbaak. Pinken liggen op het strand.
Bron: Website familie van Wassenaer

In de zoektocht naar de mogelijke ouders van Claes Willemsz, jongeman van Catwijck aan zee ben ik terecht gekomen bij de Werkgroep Genealogie van het Genootschap Oud Katwijk.
De werkgroep genealogie houdt zich bezig met het registreren van alle personen die in “Groot” Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg) zijn geboren, gehuwd en/of overleden. Ook de relaties van deze personen worden zoveel mogelijk in kaart gebracht.

Een medewerker van de werkgroep heeft in het Hoofdgeld twee gezinnen gevonden waar een van de kinderen Claes of Claas genoemd worden. Het Hoofdgeld of Capitatie (Frans: capitation) was een belasting die in meerdere landen werd geheven. In de Nederlanden was dit oudtijds de benaming voor de personele belasting, plaatselijk geheven. De heffing bedroeg een vast bedrag per gezinslid van zestien jaar en ouder en voor elk personeelslid.

De eerste is Willem Arentsz die vermeld is in Katwijk aan den Rijn als: Willem Arentsz weduwenaer met Lenaert, Claes, Gerit, Leuntgen ende Neeltgen sijn kinderen – 6 hoofden. Zie ook hier.
Hoofdgeld scan: NL-LdnRAL_AR_0501A_4023_0204, linker pagina 2e inschrijving.

Hoofdgeld Katwijk (1623) – Willem Arentsz – Katwijk aan den Rijn.
Bron 1; Werkgroep Genealogie van het Genootschap Oud Katwijk
Bron 2Erfgoed Leiden

De tweede is Willem Jacobsz Grau die vermeld is in Katwijk aan Zee als: Willem Jacobsz Grau ende Neeltgen Claesdr sijn huijsvre met Dirck, Jacob, Claes, Crijntgen, Claesgen ende Trijn hare kinderen – 8 hoofden.
[in de kantlijn:] onvermogent. Zie ook hier.
Hoofdgeld scan: NL-LdnRAL_AR_0501A_4023_0242, begint linker pagina onderaan

Hoofdgeld Katwijk (1623) – Willem Jacobsz Grau – Katwijk aan Zee.
Bron 1; Werkgroep Genealogie van het Genootschap Oud Katwijk
Bron 2; Erfgoed Leiden

Omdat van Claes Willemsz van Catwijck vermeld is dat hij uit Katwijk aan Zee kwam neem ik aan dat Claes Willemsz Grau en Claas Willemsz van Catwijck identiek zijn. Zie ook hier.

Zie verder ook hier

De Andreaskerk in Katwijk aan Zee en omgeving zag er toentertijd als onderstaande schilderij van Adriaen van der Kabel uit.

Strand te Katwijk met op de achtergrond de Andreaskerk, Adriaen van der Kabel, 1650 – 1670. 
Bron; Rijksmuseum

Huwelijk Willemsz Jacobsz Grau en Neeltgen Claesdr
Willem Jacobsz Grau, huwde ongeveer 25 jaar oud, Neeltje Claesdr jongedame van Katwijk aan Zee, ongeveer 25 jaar oud, rond 1600 (geschat) te Katwijk aan Zee. 

Neeltje Claesdr
Neeltje Claesdr is geboren rond 1575 in Katwijk aan Zee van onbekende ouders. Neeltje Claesdr is overleden op een onbekende datum te Katwijk aan Zee.

Kinderen van Willemsz Jacobsz Grau en Neeltgen Claesdr

  • Trijn, dochter geboren in 1603 en overleden in 1639 te Katwijk aan Zee
  • Crijngen, dochter geboren in 1605 en overleden in 1633 te Katwijk aan Zee
  • Dirck, zoon geboren in 1605 en overleden in 1633 te Katwijk aan Zee
  • Jacob,, zoon geboren in 1613 en overleden op een onbekende datum te Katwijk aan Zee
  • Claes Willemsz, geboren in 1615 te Katwijk aan Zee en overleden in 1686 te Schiedam
  • Claesgen, dochter geboren in 1619 en overleden op een onbekende datum te Katwijk aan Zee 

Overlijden Willem Jacobsz Grau
Willem Jacobsz Grau is na 1633 (leeftijd 58 jaar) overleden.

Aanvullende informatie en gegevens over Willem Jacobsz Grau

Voogdijschap
3 december 1630 (leeftijd 55 jaar)
Katwijk, ZH, NL – Bron: Katwijk Weeskamer – folio 91v. 3 december 1630
Willem Jacobsz Grauw, neeff, en Claes Arentsz, oom, beyde van ‘s moeders zijde, worden voogden van de weeskinderen van Cornelis Cornelisz bollebienen zal. geteelt aan Neeltge Arents, nl. Aechje Cornelis en Annetje Cornelis. 
Merk van Willem Jacobsz. Merk van Claes Arentsz.
Bron: Genealogie van het Genootschap Oud Katwijk

Voogdijschap
19 april 1633 (leeftijd 58 jaar)
Katwijk, ZH, NL – Bron: Katwijk Weeskamer – fol. 100. 19 april 1633
Willem Jacopsz Graau en Dirk Willemsz zijn zoon, worden voogden over Lenert Claesz, out 2 j. nagelaten weeskint van zal. Crijntje Willems, geteelt aan Claes Aryensz alias Claes Huych. Merk van Willem Jacopsz Graau. Merk van Claes Aryen Huych.
Bron: Genealogie van het Genootschap Oud Katwijk

Weesboek
Weesboek nummer I, folio:91v/99v dd: 3 december 1630: tekst: Annetje Cornelisd, Aechje Cornelis, dochter van zaliger Cornelis Cornelisz Bollebienen en Neeltje Arentsd. Willem Jacobsz Grauw, neef van ‘s-moederszijde en Claes Arents, oom van ‘s-moederszijde, haar voochden.
Bron: Genealogie van het Genootschap Oud Katwijk

Een aangespoelde walvis op het strand tussen Scheveningen en Katwijk, 20-21 januari 1617 door Esaias van de Velde
Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Scroll naar boven