Genealogie familie van Katwijk

Honderd Schiedamse Families tussen 1795 en 1940

Door middel van het beschrijven (met familiewapen, literatuuropgave en fragmentgenealogie) van maar liefst 100, over het algemeen vooraanstaande, Schiedamse families biedt het boek Honderd Schiedamse Families tussen 1795 en 1940 een fenomenaal inzicht in de sociale, economische en politieke structuur van de stad Schiedam in de periode 1795-1940. De beschrijving der families wordt voorafgegaan door inleidende hoofdstukken die het dagelijkse leven in Schiedam belichten.​ Een van de 100 familie die in dit mooie boek is beschreven is onze familie Van Katwijk. In dit boek wordt in hoofdstuk 32 slechts één tak van de familie behandeld en deze tak heeft zich gedurende de 1e eeuw onderscheiden in de graanhandel, de korenwijn- en likeurstokerij en in de koperslagerij.
Genealogie familie van Katwijk
100 Schiedamse families
De informatie in het boek is opgesteld door J. van Schie, Willem van Schie (Wim) (1893-1972) en Arij van Schie (Aad) (1899-1971). Hun nakomelingen, ouders en voorouders. Parenteel, kwartierstaat en genealogieën, Rotterdam 2000. L.J. Heinsbroek, Kwartierstaten van Leo Heinsbroek, geboren Schiedam 19 januari 1928 en Thea Heijnsbroek, geboren Schiedam 26 juni 1931, Schiedam, 1993. In de tak die in het boek is opgenomen zitten een paar kleine dateringsfouten. Daarnaast is ook Jan Adriaenz van Katwijk uit Rijswijk als stamvader, zijn huwelijks partner Maria Daniëls en zijn zoon Claes opgenomen. Een veelgemaakte fout bij genealogen die de stamboom van de familie van Katwijk hebben opgezet. Zie meer hierover in mijn artikel over fouten in Stambomen. De gehele tekst uit het boek volgt hieronder. ​ Bron: Liber Amicorum Mr. Dr. V.A.M. van der Burg Auteurs: L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en C.E.G. ten Houte de Lange ISBN 97890 5613 106 7 Dit prachtige boek is geheel in kleur uitgevoerd, gebonden en telt circa 1.300 illustraties, waaronder zeer veel niet eerder gepubliceerd materiaal. Het boek telt 784 pagina’s. Het separate boekje met index 28 pagina’s, dus totaal 812 pagina’s. Prijs: 70 euro (inclusief separaat boekje met index)

Hier volgt de gehele tekst uit het boek!

32. van Katwijk

Inleiding
De familie Van Katwijk heeft zich in het eerste kwart van de 17e eeuw vanuit R̶i̶j̶s̶w̶i̶j̶k̶  [Robert van Katwijk; Onjuist; Moet zijn Katwijk aan Zee. Zie verder pagina Veel voorkomende fouten in de stamboom Van Katwijk] te Schiedam gevestigd. In dit boek wordt slechts één tak van de familie behandeld en deze tak heeft zich gedurende de 1e eeuw onderscheiden in de graanhandel, de korenwijn- en likeurstokerij en in de koperslagerij. De familie was in deze periode Nederduitsch Gereformeerd (Nederlands Hervormd) en alle hier genoemde dopen behoren tot die kerk, tenzij anders vermeld.

Literatuur
J. van Schie, Willem van Schie (Wim) (1893-1972) en Arij van Schie (Aad) (1899-1971). Hun nakomelingen, ouders en voorouders. Parenteel, kwartierstaat en genealogieën, Rotterdam 2000.
L.J. Heinsbroek, Kwartierstaten van Leo Heinsbroek, geboren Schiedam 19 januari 1928 en Thea Heijnsbroek, geboren Schiedam 26 juni 1931, Schiedam, 1993.

Fragment
J̶a̶n̶ ̶A̶d̶r̶i̶a̶e̶n̶s̶z̶ ̶v̶a̶n̶ ̶K̶a̶t̶w̶i̶j̶k̶;̶ ̶t̶r̶o̶u̶w̶t̶ ̶R̶i̶j̶s̶w̶i̶j̶k̶ ̶1̶0̶ ̶f̶e̶b̶r̶u̶a̶r̶i̶ ̶1̶6̶1̶8̶ ̶M̶a̶r̶i̶a̶ ̶D̶a̶n̶i̶e̶l̶s̶.̶
Uit dit huwelijk o.a.: [Robert van Katwijk; Onjuist. Zie verder pagina Veel voorkomende fouten in de stamboom Van Katwijk]

C̶l̶a̶e̶s̶ ̶v̶a̶n̶ ̶K̶a̶t̶w̶i̶j̶k̶,̶ ̶g̶e̶b̶o̶r̶e̶n̶ ̶c̶i̶r̶c̶a̶ ̶1̶6̶2̶2̶,̶ ̶o̶v̶e̶r̶l̶e̶d̶e̶n̶ ̶S̶c̶h̶i̶e̶d̶a̶m̶ ̶1̶8̶ ̶s̶e̶p̶t̶e̶m̶b̶e̶r̶ ̶1̶6̶8̶6̶;̶ ̶t̶r̶o̶u̶w̶t̶ ̶F̶i̶j̶t̶g̶e̶n̶ ̶J̶a̶n̶s̶.̶  Uit dit huwelijk o.a.: [Robert van Katwijk; Onjuist. Zie verder pagina Veel voorkomende fouten in de stamboom Van Katwijk]

Willem Claesz van Katwijk, gedoopt Schiedam 25 januari 1647, b̶e̶g̶r̶a̶v̶e̶n̶ ̶D̶e̶l̶f̶s̶h̶a̶v̶e̶n̶ ̶2̶ ̶j̶u̶n̶i̶ ̶1̶7̶4̶4̶ [Robert van Katwijk; Onjuist. Zie verder pagina Veel voorkomende fouten in de stamboom Van Katwijk]; trouwt Schiedam 7 maart 1671 Cornelia Jans van den Bosch, jongedochter van Oud-Beijerland (1671).
Uit dit huwelijk o.a.:

Jan Willemsz van Katwijk, gedoopt Schiedam 11 oktober 1676, overleden aldaar 30 november 1728; trouwt Schiedam 16 december 1696 Annetje Dirck Centhoff, gedoopt Schiedam 3 mei 1676, Overleden aldaar 7 februari 1714, dochter van Dirck Dircksen Centhoff en Jannetje Roelen.
Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Jansz van Katwijk, volgt hierna.Cornelia Jans van Katwijk, gedoopt Schiedam 12 mei 1700.
 2. Cornelis Jansz van Katwijk, gedoopt Schiedam 24 juni 1703.
 3. Willem Jansz van Katwijk, gedoopt Schiedam 26 juni 1707.
 4. Johannes Jansz van Katwijk, gedoopt Schiedam 14 november 1708.
 5. Jannetje Jans van Katwijk, gedoopt Schiedam 8 mei 1711.

Dirk Jansz van Katwijk, gedoopt Schiedam 11 juli 1698, overleden aldaar 10 november 1772; trouwt (ondertrouw Schiedam 21 mei 1719) Clasijntje Pieters Scheurkogel, gedoopt Schiedam 21 oktober 1696, overleden aldaar 16 april 1773, dochter van Pieter Pietersz Scheurkogel en Geertruij Hendricks.
Uit dit huwelijk:

 1. Annetje Dirks van Katwijk, gedoopt Schiedam 7 februari 1720.
 2. Geertruid Dirks van Katwijk, gedoopt Schiedam 28 november 1721, overleden aldaar 30 augustus 1728.
 3. Pieter Dirksz van Katwijk, gedoopt Schiedam 17 december 1723, overleden aldaar 24 juni 1808.
 4. Dirk Dirksz van Katwijk, gedoopt Schiedam 17 maart 1726.
 5. Jan Dirksz van Katwijk, gedoopt Schiedam 17 maart 1728, overleden aldaar 9 april 1803 .
 6. Hendrik Dirksz van Katwijk, gedoopt Schiedam maart 1730, overleden aldaar 31 december 1785.
 7. Annetje Dirks van Katwijk, gedoopt Schiedam 6 februari 1733, overleden aldaar 30 april 1785; trouwt Schiedam 18 februari 1759 Dirk Pietersz Krommenhoek, gedoopt Schiedam 16 november 1733, zoon van Pieter Jansz Krommenhoek en Annetje Peekstok. Uit dit huwelijk nageslacht.
 8. Willem Dirksz van Katwijk, gedoopt Schiedam 29 december 1734, overleden aldaar 20 mei 1801; trouwt 1e Schiedam 23 april 1763 Agnietje Jongbloed, geboren Opijnen, overleden Schiedam 30 oktober 1800, dochter van Comelis Jongbloed en Jannetje Wagtendonk; trouwt 2e Schiedam 18 november 1787 Magdalena Hopman.
 9. Dirk Dirksz van Katwijk, volgt hierna.
 10. Teunis Dirksz van Katwijk, gedoopt Schiedam ̶2̶0̶ [Robert van Katwijk; Volgens mijn gegevens is Teunis op de 20e geboren en op de 24e gedoopt] februari 1737.
 11. Elias Dirksz van Katwijk, gedoopt Schiedam 5 oktober 1738, overleden aldaar 11 november 1780.

Dirk Dirksz van Katwijk, gedoopt Schiedam 29 december 1734, overleden aldaar 31 december 1808; trouwt Schiedam 12 mei 1765 Maria Jongbloed, geboren Opijnen 1744, dochter van Cornelis Jongbloed en Jannetje van Wagtendonk.
Uit dit huwelijk:

 1. Clazina van Katwijk, gedoopt Schiedam 7 februari 1766, vleeschhouweresse (1822-1836) te Schiedam; trouwt Schiedam 4 oktober 1801 Gerrit van der Zee, gedoopt Schiedam 18 februari 1761, vleeschhouwer te Schiedam, overleden aldaar 7 april 1819, zoon van Gerrit van der Zee en Ingetje de Slegte. Zie VAN DER ZEE.
 2. Cornelis van Katwijk Dirkszoon, gedoopt Schiedam 26 juli 1767, korenfactoor (1820), korenwijnstoker (1827) te Schiedam.
 3. Jannetje van Katwijk, gedoopt Schiedam 21 oktober 1768, overleden Schiedam 16 januari 1833.
 4. Dirk van Katwijk, volgt A.
 5. Jan van Katwijk, gedoopt Schiedam 16 mei 1773, timmerman (1820-1822), zonder beroep (1836) te Schiedam.
 6. Pieter van Katwijk Dirkszoon, volgt B.

A
Dirk van Katwijk, gedoopt Schiedam 15 december 1771, korenfactoor (1820-1822), korenverschieter (1824), oppasser (1836) te Schiedam; trouwt Schiedam 27 oktober 1799 Elisabeth Voogd, gedoopt Schiedam 28 augustus 1776, dochter van Hendrik Voogd en Comelia van Harmelen.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Katwijk, geboren Schiedam 26 mei 1801, gedoopt aldaar 31 mei 1801; trouwt Schiedam 13 september 1820 Johannes Lietz, geboren Schiedam 17 februari 1794, gedoopt aldaar 23 februari 1794, schoolonderwijzer (1820) te Schiedam, zoon van Johannes Jacob Lietz en Catharina van Harmelen, turftonster (1820) te Schiedam.
  Uit dit huwelijk: [Robert van Katwijk; Niet opgenomen in mijn stamboom]
  1. Comelis Johannes Lietz, geboren Zwijndrecht 22 november 1824.
  2. Hendrik Lietz, geboren Zwijndrecht 12 maart 1827, glasfabrikant (1876) te Zwijndrecht.
  3. Hendrik van Katwijk, geboren Schiedam 28 september 1803, overleden aldaar 27 september 1832.
  4. Dirk van Katwijk, volgt AA.
  5. Comelia van Katwijk, geboren Schiedam 28 oktober 1808; trouwt Schiedam 17 augustus 1837 Pieter Huiswaard, geboren Schiedam 26 november 1816, zoon van Arij Huiswaard en Neeltje Frudiger.
  6. Comelis van Katwijk, volgt AB.
  7. Jan van Katwijk, geboren Schiedam 21 januari 1818.

AA

 1. Dirk van Katwijk, geboren Schiedam 20 oktober 1806, schoolonderwijzer (1845-1856) te Dordrecht; trouwt 1e Dordrecht 14 mei 1845 Comelia Vliegenthart, geboren Dordrecht 1813, dochter van Martinus Vliegenthart en Johanna Kruijs, korenmolenaresse te Dordrecht; trouwt 2e Dordrecht 30 april 1856 Anna Sara Maria Pieters, geboren Amsterdam 1802, overleden Dordrecht 22 juni 1878, dochter van Johannes Pieters en Anna Meyer.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Dirk van Katwijk, geboren Dordrecht 1846, 3e stuurman ter koopvaardij op schip Schiedam, noodlottig omgekomen op terugreis van Batavia naar Nederland 18 juli 1869.
 2. Jannetje Elisabeth van Katwijk, geboren Dordrecht 1848, overleden aldaar 28 mei 1895.
 3. Elizabeth Comelia van Katwijk, geboren Dordrecht 1850, overleden voor 20 december 1916; trouwt Dordrecht 19 april 1876 Marinus Antonie Kieboom, geboren Woudriehem 1844, hulponderwijzer (1876), onderwijzer (1880, 1907), zonder beroep (1916) te Dordrecht, zoon van Pieter Kieboom en Ardina van der Zanden.
 4. Maria Margaretha van Katwijk, geboren Dordrecht 22 juni 1852, overleden Dordrecht 18 oktober 1936; trouwt Dordrecht 4 augustus 1880 Johannes de Koning, geboren Oud-Alblas ̶1̶8̶4̶8̶  [Robert van Katwijk; Onjuist. Moet zijn 27 oktober 1847], onderwijzer (1880), hoofdonderwijzer (1907) te Dordrecht, zoon van Frederik de Koning en Sophia Grootenboer.

AB
Comelis van Katwijk, geboren Schiedam 15 augustus 1810, korenverschieter (1838-1847), korenfactoor (1841-1870), koopman (1848-1871) en brander (korenwijnstoker) (1848-1871), makelaar in granen, gedistilleerd, steenkolen en jeneverbessen (1868), lid firma C. van Katwijk Dz. & Co (1848), lid firma Vrijland, van den Hoogen & Co, handel in brandersgist (1861-1871), Ned. Herv. diaken 868, woonde Lange Haven E10 (1839), Broersveld C482 (1841-1845), Lange Haven BIl (1847-1852), Korte Dam E333 (1855), overleden Schiedam 25 oktober 1871; trouwt Schiedam 20 december 1838 Christina Ant(h)onetta Suttorp, geboren Schiedam 27 juni 1814, lid firma C. van Katwijk Dz, branders (1871-1874), lid firma Vrij land, van den Hoogen & Co, handel in brandersgist (1873-1874), dochter van Jacobus Suttorp, vleeschhouwer te Schiedam, en Neeltje van der Linden.
Uit dit huwelijk:

 1. Dirk van Katwijk Cz, volgt ABA.
 2. Jacobus van Katwijk, volgt ABB.
 3. Comelis van Katwijk, geboren Schiedam 2 september 1843, overleden Nijmegen 22 september 1915?
 4. Neeltje van Katwijk, geboren Schiedam 11 juli 1845, overleden aldaar 24 juni 1905; trouwt Schiedam 15 december 1869 Pieter Metzelaar, geboren Rotterdam 6 mei 1838, korenfactor (1869-1892), woonde Overschieschestraat (1892) te Schiedam, overleden aldaar 14 juli 1892, zoon van Pieter Metzelaar en Fredrika Sophia Collen. Uit dit huwelijk nageslacht.
 5. Elisabeth van Katwijk, geboren Schiedam 11 [Robert van Katwijk; Onjuist. Moet de 10e zijn. De akte is de 11e opgemaakt] augustus 1847.
 6. Christina Antonetta van Katwijk, geboren Schiedam 9 mei 1851.
 7. Johanna van Katwijk, geboren Schiedam 13 december 1852, overleden aldaar 5 februari 1854.
 8. Maria van Katwijk, geboren Schiedam 13 december 1852.
 9. Christina Antonetta van Katwijk, geboren Schiedam 10 september 1855, overleden aldaar 20 november 1934; trouwt Schiedam 11 oktober 1882 Jacob de Vries, geboren Leeuwarden 24 juli 1851, horlogemaker (1882-1929), lid Commissie voor Godsdienstoefeningen voor Volwassenen (1896), lid en penningmeester Commissie voor Godsdienstonderwijs (1896), woonde op de Hoogstraat C103 (1883-1884), Hoogstraat 176 (1934-1939) te Schiedam, overleden aldaar 20 februari 1939, zoon van Jacob Comelis de Vries en Elisabeth van der Rhee en weduwnaar van Geertruida Maria Selhorst.
  Uit dit huwelijk: [Robert van Katwijk; Niet opgenomen in mijn stamboom]
  1. Comelis de Vries, geboren Schiedam 22 november 1883, kantoorbediende (1918-1929) te Schiedam.
  2. Jacob Comelis de Vries, geboren Schiedam 23 december 1884, leraar aan een Rijks Hoogere Burgerschool te Winterswijk (1926-1939), overleden Winterswijk 23 februari 1948; trouwt Schiedam 7 april 1926 Petronella Maria Bosselaar, geboren Schiedam 13 maart 1896, dochter van Leendert Bosselaar, timmerman te Schiedam, en Maria Antonia van Abshoven.
  3. Dirk de Vries, geboren Schiedam 25 december 1886, kantoorbediende (1929) te Schiedam; trouwt Schiedam 14 februari 1929 Christina JohannaAntoinetta Holst, geboren Amsterdam 30 december 1890, dochter van Johan Holst en Antoinetta Christina Johanna Rappel.
  4. Elisabeth de Vries, geboren Schiedam 17 november 1889, woonde te Hilversum (1934-1939); trouwt Schiedam 8 augustus 1918 Comelis Snijder, geboren Middelharnis 17 november 1888, onderwijzer te Amsterdam (1918), te Hilversum (1918), zoon van Jurjen Snijder, onderwijzer te Middelharnis, en Trijntje Faasse.

ABA
Dirk van Katwijk Cz, geboren Schiedam 14 oktober 1839, boekhouder (1869, 1870), korenfactor (graanfactor) (1870-1909), brander (1874-1891), lid firma C. van Katwijk Dzn (1871-1891), vennoot N. V. de Stoomkoren- molen de West (1891), woonde Laurensstraat G211 (1870), Lange Nieuwstraat D74 (1874), Lange Haven C6 (1879), Lange Haven 64 (1909) te Schiedam, overleden aldaar 5 juni 1909; trouwt Schiedam 15 december 1869 Cornelia Maria Metzelaar, geboren Rotterdam 25 februari 1840, overleden Scheveningen 21 augustus 1921, dochter van Pieter Metzelaar en Fredrika Sophia CoIIen.
Uit dit huwelijk:

 1. Christina Anthonetta van Katwijk, geboren Schiedam 12 december 1870.
 2. Cornelis van Katwijk, geboren Schiedam 1 april 1874, kantoorbediende (1902), woonde te Schiedam (1902), te Rotterdam (1921); trouwt Schiedam 5 juni 1902 Comelia Johanna de Lange, geboren Zaandam 30 juni 1877, dochter van Arent de Lange, kantoorbediende te Schiedam, en Comelia Best.
 3. Pieter van Katwijk, geboren Schiedam 19 december 1879, kantoorbediende (1911) en koopman in granen, overleden ̶B̶a̶r̶n̶e̶v̶e̶l̶d̶ ̶2̶2̶ ̶m̶e̶i̶ ̶1̶9̶7̶3̶  [Robert van Katwijk; Onjuist. Moet zijn Vlaardinger-Ambacht 28 maart 1943]; trouwt Rotterdam 5 juli 1906 Plonia Hoogenboezem, geboren Schiedam 14 juni 1882, dochter van Daniel Hoogenboezem, veehouder en koopman, en Paulina Sieling. Uit dit huwelijk nageslacht.

ABB
Jacobus van Katwijk, geboren Schiedam 14 juli 1841, verschieter (1868), zonder beroep (1869, 1870-1871, 1874), graanfactor (1898), brander (1902), woonde Singel A176 (1871), Singel A193 (1874), overleden Schiedam 30 april 1903; trouwt Schiedam 6 april 1870 Christina van Katwijk, geboren

Schiedam 24 maart 1839, overleden Rotterdam 10 december 1916, dochter van Frans van Katwijk, meester koperslager te Schiedam, en Anna Roozeman.
Uit dit huwelijk:

 1. Christina Antonetta van Katwijk, geboren Schiedam 23 oktober 1871.
 2. Anna van Katwijk, geboren Schiedam 7 juni 1874, overleden Voorburg 2 maart 1929; trouwt Schiedam 29 juni 1898 Marius Adrianus van Rhijn, geboren aldaar 29 oktober 1874, kantoorbediende te Schiedam, zoon van Johannes van Rhijn en Johanna van der Touw. Uit dit huwelijk nageslacht.

B
Pieter van Katwijk Dirkszoon, gedoopt Schiedam 5 maart 1775, distillateur (1812), korenwijnstoker (1815-1832), brander (1845-1848) te Schiedam, overleden Schiedam 3 september 1861; trouwt (ondertrouw Schiedam 3 oktober 1799) Francina Catharina Bredero, gedoopt Schiedam 30 oktober 1778, dochter van Frans Bredero Junior en Christina LeenraIe. Zie BREDERO.
Uit dit huwelijk:

 1. Dirk van Katwijk Pz, volgt BA.
 2. Frans van Katwijk (Senior), volgt BB.
 3. Comelis van Katwijk, volgt BC.
 4. Simon van Katwijk, geboren Schiedam 10 maart 1812, overleden Kralingen 4 juli 1885; trouwt Rotterdam 21 maart 1861 Clasina van Opijnen, geboren Asperen 1822, overleden Kralingen 10 november 1886, dochter van Hubertus Amoldus van Opijnen en Gerdina Johanna Sebilla van Gangelen.
  Uit dit huwelijk
  1. Francina Catharina van Katwijk, geboren Rotterdam 10 maart 1862.
 5. Jan van Katwijk, geboren Schiedam 6 augustus 1815, koffiehuishouder, woonde ‘s-Gravenhage, later Veenhuizen (Norg), overleden Veenhuizen 29 januari 1871 Maria Catharina Grott.

BA
Dirk van Katwijk Pz, geboren Schiedam 15 augustus 1800, korenwijnstoker (1827-1840), brander (1848), wijkmeester (1848), lid kiezerscollege (1848), regent Magistraats Armenkamer en Ziekenhuis (1848), woonde Broersvest C411 (1828-1840) te Schiedam; trouwt Schiedam 12 december 1827
Helena van der Schalk, geboren Schiedam 25 maart 1801, dochter van Jacob van der Schalk Hendrikszoon, makelaar te Schiedam, en Catharina Groenewegen. Zie VAN DER SCHALK.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van Katwijk, geboren Schiedam ̶2̶9̶  [Robert van Katwijk; Onjuist. Moet de 19e zijn] juni 1828, boekverkopersbediende (1873) te Rotterdam, overleden Rotterdam 17 maart 1886; trouwt Rotterdam 19 juli 1871 Johanna Elizabeth Mulder, geboren Rotterdam 9 november 1834, dochter van Arie Mulder en Maria Geerholt.
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk van Katwijk, geboren Rotterdam 9 juli 1872, overleden Rotterdam 25 december 1872.
 2. Jacob van Katwijk, geboren Schiedam 27 oktober 1829.
 3. Frans Catharinus van Katwijk, geboren Schiedam 23 juli 1831, slijter, overleden Vreeswijk 4 juni 1901; trouwt Ameide 7 mei 1859 Annigje Barten van Lommel, geboren Ameide 10 juli 1830, overleden IJsselstein ̶1̶8̶ [Robert van Katwijk; Onjuist. Moet de 14e zijn] september 1878, dochter van Albert Ouwerkerk van Lomwel en Beertje Paardekooper.
  Uit dit huwelijk:
  1. Helena van Katwijk, geboren Vianen 24 maart 1860, overleden Maurik 2 augustus 1925; trouwt IJsselstein 23 augustus 1894 Bart Johannes van Wagensveld, geboren Lopik 1869, zoon van Gijsbert Johannes van Wagensveld en Maria de Willigen.
  2. Albert van Katwijk, geboren Vianen 30 januari 1864, hoofd ener school (1892); trouwt Nieuwer-Amstel 22 juli 1892 Marie Antoinette Victorine Muller, geboren Amsterdam 1̶8̶6̶6̶ [Robert van Katwijk; Onjuist. Moet zijn 28 oktober 1865], dochter van Louis Jacques Muller en Antoinette Marie Victorine Soisson.
 4. Comelis van Katwijk, geboren Schiedam 28 mei 1833, makelaar (1873-1877), woonde Broersvest E411 (1876-1877) te Schiedam; trouwt Schiedam 15 oktober 1873 Maria Sara Elisabeth Textor, geboren Schiedam 29 april 1835, Rotterdam 9 november 1926, dochter van Jean Pierre Textor, organist der Groote Kerk (1848-1868), stadsklokkenist (1848-1868), organist en muziekonderwijzer (1873) te Schiedam, en Hilletje van Grevengoed.
  Uit dit huwelijk:
  1. Hillegonda Helena van Katwijk, geboren Schiedam 18 april 1876, overleden aldaar 7 mei 1876
  2. Dochter, levenloos ter wereld gekomen Schiedam 18 april 1877.
  3. Hillegonda Helena van Katwijk, geboren Schiedam 18 april 1877.
 5. Christinus van Katwijk, geboren Schiedam 22 februari 1835.
 6. Catharina van Katwijk, geboren Schiedam 4 januari 1837.
 7. Simon van Katwijk, geboren Schiedam 21 februari 1838, ijzerkopersbediende (1873) te ‘s­Gravenhage; trouwt Rotterdam 14 februari 1877 Clara Geralda van Gulik, geboren Leiden 13 juli 1849, overleden Hillegersberg 26 december 1927, dochter van Jan van Gulik en Pietemella Jacoba de Roo.
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk Jan van Katwijk, geboren Rotterdam 15 april 1878, overleden Oegstgeest 2 mei 1943; trouwt Geertruida Ravestijn.
  2. Petronella Jacoba Helena van Katwijk, geboren Rotterdam 13 maart 1883; trouwt Rotterdam 7 juni 1923 Paulus Muijsson, geboren Rotterdam 28 mei 1893, zoon van Wilhelm Muijsson en Catharina van Balkom.
  3. Catharina van Katwijk, geboren Schiedam 17 maart 1840.

BB
Frans van Katwijk (Senior), geboren Schiedam 8 januari 1806, meester koperslager (1827-1868), schouwer der distilleerketels van Schiedam (1848-1868), woonde Dam A35 (1834), id.A36 (1836-1853) te Schiedam, overleden aldaar 28 december 1870; trouwt Schiedam 5 september 1832 (zijn ouders wilden geen toestemming geven voor het huwelijk) Anna Roozeman, geboren Schiedam 23 januari 1813, zette na het overlijden van haar echtgenoot in 1870 diens koperslagerij voort, overleden Schiedam 26 november 1894, dochter van Hendrik Roozeman, brandersknecht te Schiedam, en Catharina Oosterman.
Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van Katwijk Franszoon, geboren Schiedam 30 december 1834, meester koperslager (1858-18781), lid firma Ris & Van Katwijk, koperslagers en blikwerkers 1871-1881, Schouwer der Distilleerketels van Schiedam (1896), woonde aan het Proveniershuis D67 (1872-1874) te Schiedam, overleden aldaar 29 juni 1898; trouwt Schiedam 1 juni 1859 Johanna Verboom, geboren Schiedam 4 juni 1834, dochter van Jan Verboom, bouwman te Schiedam, en Stijntje Blonk. Uit dit huwelijk:
  1. Frans van Katwijk, geboren Schiedam 14 april 1872.
  2. Jan van Katwijk, geboren Schiedam 8 april 1874
 2. Anna Maria van Katwijk, geboren Schiedam 24 maart 1836, winkelierster (1871, 1889-1890), woonde Nieuwstraat E281 (1866, 1871), overleden Schiedam 24 januari 1905; trouwt Schiedam 24 maart 1858 Jan Verboom, geboren Schiedam 2 april 1835, vleeschhouwer (1858-1863), woonde Nieuwstraat E281 (1858-1863) te Schiedam, overleden aldaar 15 oktober 1865, zoon van Arij Verboom, vleeschhouwer te Schiedam, en Catharina Maria Weber.
  Uit dit huwelijk: [Robert van Katwijk; Niet opgenomen in mijn stamboom]

   

  1. Catharinus Verboom, geboren Schiedam 31 juli 1858.
  2. Frans Verboom, geboren Schiedam 17 juni 1860, behanger en stoffeerder (1886-1906), winkelier (1902) te Schiedam; trouwt Schiedam 26 maart 1890 Teuntje van Balen, geboren Schiedam 20 maart 1866, dochter van Christiaan Leendert van Balen en Teuntje Scheil.
  3. Jacobus Verboom, geboren Schiedam 8 juni 1862.
  4. Jan Verboom, geboren Schiedam 8 december 1863, slager (1889-1890), vleeschhouwer (1902) te Schiedam; trouwt Schiedam 18 december 1889 Hillegonda Vrijenhoek, geboren Overschie 19 juni 1867, dochter van Comelis Vrijenhoek, brandersknecht te Schiedam, en Clasina van Wagtendonk. Zie VAN WAGTENDONK .
  5. Arij Verboom, geboren Schiedam 15 januari 1866, horlogemaker (1890) te Amsterdam.
  6. [Robert van Katwijk; Van onbekende vader] Anna van Katwijk, geboren Schiedam 29 november 1871; trouwt Schiedam 11 september 1902 Franciscus Adrianus Cornelis Vermeulen, geboren Dordrecht 5 april 1863, kapper (1902) te Rotterdam, zoon van Cornelis Vermeulen en Cornelia Benders. 
 3. Frans van Katwijk, geboren Schiedam 11 juli 1837, winkelbediende (1878), tabakskerver (1893-1902), woonde Nieuwstraat E272 (1878), Oude Kerkhof 3 (1905) te Schiedam, overleden aldaar 6 november 1905; trouwt Leerdam 2 juli 1868 Johanna Antonia van Eck, geboren Leerdam 25 april 1837, dochter van Johannes van Eck en Johanna Antonia Wiegel.
  Uit dit huwelijk:
  1. Frans van Katwijk, geboren Leerdam 3 oktober 1869, timmerman (1893, 1902) te Schiedam, overleden Apeldoorn 1 januari 1945; trouwt Schiedam 18 maart 1909 Johanna van Maaren, geboren Gouda, dochter van Pieter van Maaren, metaalwarenfabrikant te Schiedam, en Lammerdina Helena Joosten.
  2. Johannes van Katwijk, geboren Leerdam 1 april 1871, broodbakker (1893), agent van politie (1909) te Schiedam (1893), te Gouda (1909); trouwt Schiedam 6 september 1893 Maria Agnieta van Doom, geboren Leiden 21 april 1869, dochter van Cornelis van Doom, fabrieksarbeider te Schiedam, en Charlotte Kanters.
  3. Anna van Katwijk, geboren Leerdam 22 november 1872.
  4. Johanna Antonia van Katwijk, geboren Leerdam 5 augustus 1874.
  5. Johanna Antonia van Katwijk, geboren Schiedam 3 september 1878.
 4. Christina van Katwijk, geboren Schiedam 24 maart 1839, overleden Rotterdam 10 december 1916; trouwt Schiedam 6 april 1870 Jacobus van Katwijk, geboren Schiedam 14 juli 1841, verschieter (1868), zonder beroep (1869, 1870) te Schiedam, overleden Schiedam 30 april 1903, zoon van Cornelis van Katwijk, korenfactoor en korenwijnstoker te Schiedam, en Christinia Ant(h)onetta Suttorp. Zier hiervoor (ABB).
 5. Dirk van Katwijk, geboren Schiedam 4 juni 1841.
 6. Dirk van Katwijk Franszoon, geboren Schiedam 24 februari 1843, kuiper (1868-1889) te Delfshaven (later Rotterdam); trouwt Schiedam 5 november 1868 Elisabeth Tettelaar, geboren Schiedam 10 mei 1843, dochter van Dirk Tettelaar en Jannetje Stolk, winkelierster te Schiedam.
  Uit dit huwelijk:
  1. Dirk van Katwijk, geboren Delfshaven 13 maart 1877.
  2. Pieter van Katwijk, geboren Delfshaven 11 januari 1880, overleden Delfshaven 28 juni 1880.
  3. Pieter van Katwijk, geboren Delfshaven ̶1̶6̶ [Robert van Katwijk; Onjuist. Moet de 14e zijn. De akte is de 16e opgemaakt] mei 1881.
  4. Jacobus Christinus van Katwijk, geboren Delfshaven 6 oktober 1883.
 7. Cornelis van Katwijk, geboren Schiedam 4 maart 1845, zonder beroep (1878,1880) te Schiedam; trouwt Hoogblokland 25 februari 1881 Cornelia ̶P̶e̶t̶r̶o̶n̶e̶l̶l̶a̶ [Robert van Katwijk; Moet zijn Pieternella] Bakker, geboren Hardinxveld 19 juli 1852, dochter van Lucas Bakker en Barbera Benders.
 8. Simon van Katwijk, geboren Schiedam 17 mei 1847, overleden aldaar 23 maart 1848.
  Simon van Katwijk, geboren Schiedam 4 januari 1849. Overleden aldaar ̶1̶4̶  [Robert van Katwijk; Onjuist. Moet de 15e zijn] mei 1850.
 9. Simon van Katwijk, geboren Schiedam 5 maart 1851, kamerbehanger en stoffeerder (1872-1898), woonde Nieuwstraat E290 (1880) te Schiedam, overleden aldaar 30 november 1902; trouwt Schiedam 3 oktober 1877 Johanna Maria Selhorst, geboren Leeuwarden 26 december 1849, overleden Roosendaal 26 februari 1929 dochter van Gerardus Hendrik Selhorst en Trijntje Wilkeshuis.
  Uit dit huwelijk:
  1. Zoon, [Robert van Katwijk; Genaamd Simon] levenloos geboren Schiedam 22 oktober 1878.
  2. Anna van Katwijk, geboren Schiedam 26 januari 1880; trouwt Den Helder 29 juli 1908 Jan Reitsma, geboren ̶R̶o̶o̶s̶e̶n̶d̶a̶a̶l̶ [Robert van Katwijk; Onjuist. Moet Den Helder zijn], kommies der Rijksbelastingen te Roosendaal, zoon van Feiko Reitsma en Maria Sevenhuijsen.
  3. Dochter, levenloos geboren Schiedam 6 januari 1883.
 10. Helena van Katwijk, geboren Schiedam 29 maart 1853.

BC
Comelis van Katwijk Pz., geboren Schiedam 7 december 1807, likeurstoker (fijnstoker) (1837-1852), distillateur (1856-1880), koopman in kolen en zeep (1866), failliet (1866), op 11 juli 1866 accoord met schuldeisers aangenomen, gehomologeerd en verbindend verklaard, gevolgd door rehabilitatie, directeur Societeit (opgericht 1835) onder de zinspreuk De kunst, die God tot heil der stervlings, schonk aan d’aarde, Biedt hier haar hup aan elk die zorg met ijver paarde (1848-1868), woonde Sint Anna Zusterstraat (1889) te Schiedam, overleden aldaar 7 januari 1889; trouwt Schiedam 26 februari

1845 Geertrui As, geboren Schiedam 5 augustus 1824, dochter van Hendrik As, kolenmeter te Schiedam, en Pietemella Oranje. Zie ORANJE.

Uit dit huwelijk:

Geertruida Comelia van Katwijk, geboren Schiedam 17 maart 1848, overleden aldaar 23 november 1870; trouwt Schiedam 23 december 1868 Hendrik Christiaan Boogaard, geboren Haarlem 9 augustus 1829, directeur van het Telegraafkantoor te Schiedam (1868-1879), bestuurslid Vereeniging Eigen Hulp afd. Schiedam (1896), woonde Rotterdamschedijk (1899), overleden aldaar 18 december 1899, zoon van Christiaan Boogaard, kerkbewaarder te Haarlem, en Anna Heiligers; ̶t̶r̶o̶u̶w̶t̶ ̶2̶e̶ ̶S̶c̶h̶i̶e̶d̶a̶m̶ ̶2̶7̶ ̶j̶u̶l̶i̶ ̶1̶8̶7̶6̶ ̶P̶e̶t̶r̶o̶n̶e̶l̶l̶a̶ ̶P̶h̶i̶l̶i̶p̶p̶i̶n̶a̶ ̶M̶a̶g̶d̶a̶l̶e̶n̶a̶ ̶P̶e̶n̶n̶i̶n̶g̶,̶ ̶g̶e̶b̶o̶r̶e̶n̶ ̶S̶c̶h̶i̶e̶d̶a̶m̶ ̶1̶6̶ ̶n̶o̶v̶e̶m̶b̶e̶r̶ ̶1̶8̶3̶8̶,̶ ̶r̶e̶g̶e̶n̶t̶e̶s̶ ̶D̶i̶a̶c̶o̶n̶i̶e̶h̶u̶i̶s̶ ̶t̶e̶ ̶S̶c̶h̶i̶e̶d̶a̶m̶,̶ ̶w̶o̶o̶n̶d̶e̶ ̶l̶a̶t̶e̶r̶ ̶t̶e̶ ̶R̶i̶j̶s̶w̶i̶j̶k̶ ̶(̶Z̶H̶)̶ ̶(̶1̶9̶1̶5̶)̶,̶ ̶o̶v̶e̶r̶l̶e̶d̶e̶n̶ ̶’̶s̶-̶G̶r̶a̶v̶e̶n̶h̶a̶g̶e̶ ̶2̶8̶ ̶j̶a̶n̶u̶a̶r̶i̶ ̶1̶9̶3̶0̶,̶ ̶d̶o̶c̶h̶t̶e̶r̶ ̶v̶a̶n̶ ̶W̶i̶l̶l̶e̶m̶ ̶L̶e̶v̶i̶n̶u̶s̶ ̶P̶e̶n̶n̶i̶n̶g̶,̶ ̶c̶o̶m̶m̶i̶e̶s̶ ̶t̶e̶r̶ ̶s̶t̶a̶d̶s̶ ̶s̶e̶c̶r̶e̶t̶a̶r̶i̶e̶ ̶v̶a̶n̶ ̶S̶c̶h̶i̶e̶d̶a̶m̶,̶ ̶e̶n̶ ̶A̶n̶n̶a̶ ̶G̶e̶e̶r̶t̶r̶u̶i̶d̶ ̶v̶a̶n̶ ̶d̶e̶r̶ ̶S̶c̶h̶a̶l̶k̶. [Robert van Katwijk; 2e huwelijk van Hendrik Christiaan Boogaard is niet opgenomen in mijn stamboom]. Zie PENNING en VAN DER SCHALK.

Cornelis Hendrik van Katwijk, geboren Schiedam 17 oktober 1849, ambtenaar bij de Rijkstelegraaf (1880), rijksambtenaar (1891), gepens. rijksambtenaar (1911), woonde te Rotterdam (1891), overleden Soest 13 september 1925; trouwt Schiedam 25 november 1880 Anna Maria van Brink, geboren Rotterdam 12 april 1856, overleden Zuilen 4 november 1935, dochter van Antonie van Brink, brander te Schiedam, en Comelia de Goede.
Uit dit huwelijk:
1. Antony van Katwijk, geboren Delfshaven 25 maart 1883.
̶2̶.̶ ̶F̶r̶a̶n̶c̶i̶n̶a̶ ̶C̶a̶t̶h̶a̶r̶i̶n̶a̶ ̶v̶a̶n̶ ̶K̶a̶t̶w̶i̶j̶k̶,̶ ̶g̶e̶b̶o̶r̶e̶n̶ ̶S̶c̶h̶i̶e̶d̶a̶m̶ ̶2̶9̶ ̶f̶e̶b̶r̶u̶a̶r̶i̶ ̶1̶8̶5̶2̶,̶ ̶o̶v̶e̶r̶l̶e̶d̶e̶n̶ ̶a̶l̶d̶a̶a̶r̶ ̶1̶4̶ ̶m̶e̶i̶ ̶1̶9̶0̶2̶. [Robert van Katwijk; Onjuist. Is een kind van Cornelis van Katwijk & Geertrui As]

Hendrik Pieter van Katwijk, geboren Schiedam 7 juli 1856, koopman (1891-1905), distillateur en koopman (1893), lid firma Katwijk & Verlouw (1893), lid firma Schiedamsche Steenkolenhandel, handel in steenkolen, mijncokes, briketten, gascokes en andere brandstoffen (1905) te Schiedam, overleden ‘s-Gravenhage 3 januari 1930; trouwt Schiedam 30 juli 1891 Catharina Johanna Kleijnenberg, geboren Westmaas 28 januari 1863, overleden ‘s-Gravenhage 3 januari 1930, ̶z̶o̶o̶n̶ [Robert van Katwijk; Onjuist. Moet zijn dochter] van Jacobus Johannes Kleijnenberg, arts, en Maria Comelia van Riemsdijk.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Jacobus Johannes van Katwijk, geboren Schiedam 1893, inspecteur (1921), woonde te Hengelo (0) (1930); trouwt Apeldoorn 19 oktober 1921 Hermine Albertine de Bats, geboren Middelburg 1902, dochter van Albert Herman de Bats en Souwtje Visser.
2. ̶M̶a̶r̶i̶a̶ ̶C̶o̶r̶n̶e̶l̶i̶a̶ ̶W̶.̶G̶.̶ [Robert van Katwijk; Onjuist. Moet zijn Matina Cornelia Wilhelmina Geertruida] van Katwijk

Scroll naar boven