Genealogie familie van Katwijk

Veel voorkomende fouten in de stamboom Van Katwijk

Een van de meest voorkomende fouten in stambomen is het kopiëren van gegeven zonder de bron of bewijsstukken te controleren of op te zoeken.

In veel stambomen over de familie van Katwijk kom ik regelmatig (kopieer) fouten tegen. De meest voorkomende fout wordt gemaakt bij onze zogenaamde “stamvader”. Zo wordt ten onrechte Jan Adriaansz. van Catwij(c)k of Catterwijck of zijn “zoon” Claes Jansz als stamvader beschouwd. Ook de naam Adriaan met de geboorteplaats Heusden (Noord-Brabant) of Rijswijk (kan Noord-Brabant of Zuid-Holland zijn) kom ik tegen. (Als je op de link drukt, dan ga ik daar dieper op in)

De bron is niet te achterhalen, maar ik vermoed dat deze ligt bij Family Search. Family Search te Utah (USA) heeft in de loop van de jaren van miljoenen personen de gegevens zoals doopaktes, geboorteaktes, huwelijksakte en overlijdens- (of begraaf)aktes opgenomen. Je kan niet achterhalen wie deze gegevens heeft ingevoerd, ook niet hoe groot hun geografische kennis was. Hierdoor kon gemakkelijk een plaats die meermalen in Nederland voorkomt, verwisseld worden. Ook is hun registratie niet altijd nauwkeurig.

Het kan natuurlijk ook zijn dat er meerdere personen op een gegeven moment dezelfde familienaam of toenaam hebben aangenomen. Omdat Van Catwijk/Catwijck/Katwijk een toenaam is die verwijst naar een plaats of streek van herkomst, is dit erg voor de hand liggend. Zo ben ik twee takken tegengekomen, in Schiedam (Zuid-Holland) en in Heusden (Noord-Brabant). In beide gevallen zal de naam aannemende zijn herkomst (Catwijck op Zee/op Ryn en Catwyck bij Cuijk aan de Maas) hebben gekozen.

Mijn tak komt uit Schiedam waar Claes Willemsz, geboren te Catwijck op Zee in de 17e eeuw de familienaam Van Catwijck heeft aangenomen. Zover ik heb kunnen herleiden stammen alle van Katwijks uit deze regio van hem af.

Ook kom ik in veel stambomen tegen dat Claes Willemsz (1620-1686) na het overlijden Annetge Cornelisdr Bom getrouwd zou zijn met Martis Claus, ongeveer 23 jaar oud, op 18 mei 1659 in Schiedam. Martis zou zijn geboren in 1636 in Schiedam en overleden in 1710, ongeveer 74 jaar oud. Een doodgeboren kind genaamd Claes, geboren in 1676 en gedoopt en overleden op 29-04-1676 in Schiedam zou aan hun zijn toegeschreven. In de registers via de website van FamilySearch van de Burgerlijke Administratie te Schiedam is geen vermelding van dit huwelijk terug te vinden. Ook via de website van FamilySearch is er van de doop van Martis Claus in de Fiches collectie van dopen in de Nederlands Hervormde Kerk te Schiedam niets terug te vinden. Daarnaast lijkt het mij ook zeer onwaarschijnlijk omdat er in het Oud-rechterlijk archief van Schiedam 1688-1694 Inventaris 352 de naam van Annetgen Cornelisdr als weduwe van Claas van Catwijck staat vermeld. Door her ontbreken van bronvermeldingen bij de stambomen en de feiten hierboven beschreven ga ik er van uit dat Claes Willemsz niet getrouwd is geweest met Martis Claus.

Een andere fout die ik tegenkom is het overlijden van Willem Claesz van Catwijk. Ook al wijzen alle gevonden stambomen en andere informatie erop dat Willem Claesz van Catwijk, begraven op 2 juni 1744 in Delfshaven op 97-jarige leeftijd, betwijfel ik sterk of dat klopt. Deze leeftijd, zeker in die tijd is ongewoon hoog!? Daarnaast maak ik op uit de gegevens van de kosten voor begraven dat het om Willem Claas Keetwijk gaat. Waarschijnlijk is de onduidelijke dubbele “ee” als een “a” geïnterpreteerd. Ik ga ervan uit dat hier sprake is van twee verschillende personen.

LEES MEER OVER

Scroll naar boven