Jan Adriaansz. van Catterwijck

In veel stambomen over de familie van Katwijk wordt een link gelegd met Jan Adriaansz. van Catterwijck. Hij zou de vader zijn van Claes Jansz van Catwijck?

Geschreven staat dat Jan Adriaansz. op 25-jarige leeftijd, op 10-02-1618 in Rijswijk (Zuid-Holland) is getrouwd met Maria Daniëlsdr., ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1593 in Rijswijk (Zuid-Holland) en is overleden vóór 29-12-1639 in Rijswijk (Zuid-Holland), ten hoogste 46 jaar oud.

Ik vermoed dat deze fout is gemaakt door verkeerde interpretatie van een tekst uit de Collectie namenklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Rijswijk. Hier staan Jan Adriaansz. van Catterwijck en Maria Daniëlsdr. onder elkaar vermeld.

GahetNa - Collectie namenklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Rijswijk » Inventaris nr. 25, Scan: 7
Tijdens het naspeuren in het Nationale Archief op Maria Danielsdr. (van) Catterwijck ben ik het volgende tegengekomen in het DTB-kopie Zuid-Holland; Rijswijk.
DTB-kopie Zuid-Holland; Rijswijk » Inventaris nr. 4, Scan: 16

Vrij vertaald: Op 10 februari 1618 trouwt Claas Dirksz van der Meer met Maria Danielsdr v Catterwijck uit Rijswijk.
Dit komt inderdaad overeen met de tekst uit de Namenklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Rijswijk, maar zegt niet dat Jan Adriaensz. (van) Catterwijck met Maria Danielsdr is getrouwd!

Het is dus verkeerd geïnterpreteerd en later door tal van genealogen gekopieerd!

Nog een bewijs dat Claas Dirksz van der Meer met Maria Danielsdr v Catterwijck is getrouwd heb ik teruggevonden in archief van Leiden.

Doop-, trouw- en begraafregister Leiden, Nederlands Hervormd Ondertrouw Huwelijk februari 1614 - mei 1619

Vrij vertaald: Claes Dircxz van der Meer, geboren te Leyden, wonende te Leyden, notaris publiek en procureur van de vierschaar van beroep. Trouwt met Maria Danielsdr Catterwijck, geboren te Ryswyck.
Opmerking; Bruid niet verschenen. Attestatie geleverd.

Zoekende op Maria Danielsdr van Catterwijck uit Rijswijk kom ik verder het volgende informatie tegen;

Claes Dirckz. van der Meer (1594-1654)
Meer, Claes (Nicolaes) Dircxz. van der, geb. Leiden 9 april 1594, notaris publiek en procureur van de vierschaar 1618, vroedschap Leiden 1626-1654, secretaris van de weeskamer 1630, 1631, burgemeester 1636, schepen 1638 van Leiden, wonend St. Pieterskerkgracht 1631, overl. Leiden 5 december 1654, zoon van Dirk Cornelisz. van der Meer en Rosetta van Harlemen Jandr. Hij ondertr. 1e Leiden 25 januari 1618 met Marie Danielsdr. Catterwijck, jd. van Rijswijk 1618 (er is geen behoorlijke attestatie ingeleverd en de bruid is niet verschenen), dochter van Daniel Catterwijck, schout van Rijswijk. Hij huwde 2e ondertr. Leiden 18 december 1631 met Wijntgen (Wynina) Hermansdr. (Harmansdr.) van Camersvelt, gesegt Utrechter, geb. Leiden 29 september 1600, overl. 23 april 1665, dochter van Herman Everts Camersvelt gesegt Uytregter, ossenweier, burgemeester van Leiden, en Christina (Christyntgen) Henricxdr. van Go(o)ten. N.B. Harman Everts Camersvelt, huwde 2e te Leiden 1615 met Marytgen (Maertgen) Claesdr. van der Aer. Deze assisteerde Wijntgen Camersvelt bij haar huwelijk in 1631 en wordt dan als moeder vermeld, maar dat is haar stiefmoeder.

Portret Claes Dirckz. van der Meer (1594-1654)
Wapen Claes Dirckz. van der Meer (1594-1654)

Maar weten we meer over Jan Adriaensz van Catterwijck, geboren circa 1593 te Voorburg in Zuid-Holland. Aan de hand van zijn huwelijksaankondiging in 1639 zag ik dat het ging om Rijswijk in Zuid-Holland.

Toen ik bij toeval en al zoekend de gegevens van zijn zoon tegen kwam, namelijk; Jan Adriaensz van Catterwijck, geboren circa 1593 te Voorburg in Zuid-Holland. Aan de hand van zijn huwelijksaankondiging in 1639 zag ik dat het ging om Rijswijk in Zuid-Holland.

Genealogie familie van Katwijk
GahetNa - Collectie namenklappers op de doop-, trouw- en begraafboeken van Rijswijk » Inventaris nr. 28, Scan: 15

Jan Adriaensz van Catterwijck trouwde met Grietgen Joosten van de Leeuw. Hij ging in (o) ondertrouw op 29-12-1639 te Delft en huwde haar op 31-12-1639. Grietgen van der Leeuw is geboren circa 1614, dochter van Joost Jansz van der Leeuw, warmoezenier (groentekweker), geboren circa 1579 en overleden op 21-02-1649 te Den Haag en Aaltje Joosten.

Gezien de datum van trouwen kan Grietgen Joosten van de Leeuw nooit de moeder zijn van zijn zoon Claes Jansz van Catwijck, die is geboren in 1622 in Schiedam. Maar wie is dat wel de moeder? We komen een stukje verder na de vondst van een huwelijksaankondiging uit 29 december 1639 tussen Jan Adriaensz Catterwijck en Grietgen Joosten van de Leeuw. Hier kwam uit de vertaling van de akte naar voren dat Jan Adriaensz Catterwijck weduwnaar is van een niet nader genoemde vrouw. Is dat de moeder van Claes Jansz van Catwijck?

Genealogie familie van Katwijk
GahetNa - DTB kopie Zuid-Holland; Rijswijk » Inventaris nr. 23, Scan: 106

Tekst:
Op huyden den xxixen decemb(ris) 1639
Jan Adriaensen van Catterwijck ge
boertich van Voorburch weduwenaer
ter eenre ende Joost Janssen van(der)
Leeuw vader ende voecht van Grietg(en)
Joostendr. van(der) Leeuw jongedochter
ter andere sijden te kennen geven(de)
dat tusschen de twee.personen was
besloten een aenstaende houwelick
derhalven versoeckende haere
drie sondaechse houwelickse
geboden voor de weth tot haer
gegeven te werden.

Vertaling:
Vandaag 29 december 1639
Jan Adriaensen van Catterwijck ge-
boren in voorburg, weduwnaar
en Joost Janssen van der
Leeuw van de voogd van Grietgen
Joostdr van der Leeuw
met elkaar overeengekomen zijn te kennen gegeven
dat tussen de twee personen was
besloten een aanstaand huwelijk
derhalve verzoeken haar
drie zondagen huwelijkse
geboden voor de wet tot haar
gegeven te worden

Uit de huwelijksakte 31 december 1639 tussen Jan Adriaensz Catterwijck en Grietgen Joosten van de Leeuw die is terug te vinden in het Archief Delft staat dat Jan Adriaensz Catterwijck is geboren in Noordeinde en Grietgen Joosten van de Leeuw in Rijswijk.
DTB Trouwen, Delft - Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Ondertrouwboek Gerecht, 1637 - 1645
Scroll naar boven