Adresboeken Rotterdam

Vanaf 1808 tot 1889 waren in Rotterdam commerciële adresboeken in omloop. In deze bron staan veel nuttige gegevens zoals wie op een bepaald adres woonde, wat het beroep van de hoofdbewoner was en het telefoonnummer als een bewoner een aansluiting had. De adresboeken zijn eigenlijk een soort voorloper van de telefoongidsen. Tal van Katwijks zijn in de adresboeken opgenomen. Dit biedt ons een niet alleen informatie over de straat waar zij woonde, maar ook welk beroep zij uitoefende.

Wat voor informatie staat er in de adresboeken?
Adresboeken kunnen een goede aanvulling zijn op bronnen die gebruikt worden voor stamboomonderzoek of onderzoek naar de geschiedenis van een huis en de haar bewoners. Naast adressen en beroepen bevatten adresboeken ook gegevens over:

  • bestuursleden en ambtenaren van de gemeente Rotterdam;
  • kiesdistricten;
  • posterijen, telegrafie en telefonie;
  • spoorwegen, expeditieondernemingen (vrachtwagens en boden);
  • rustende schutterij, brandweer, politie (rijksveldwacht) (keurmeesters van vlees en vis), garnizoen en aanverwante militaire zaken;
  • volksgezondheid (ziekenfondsen en begraafplaatsen), artsen, ziekenhuizen;
  • onderwijs, muziekscholen en verenigingen, huisonderwijs, sport, kerkgenootschappen, banken, vakverenigingen, culturele verenigingen;
  • rijksbelastingen (lijst van ambtenaren), kamer van koophandel, sociëteiten;
  • politieke partijen, waterschappen en dijkcolleges, rechtspraak;
  • fabrieken en bedrijven, verzekeringen.

Deze gegevens zijn terug te vinden in het algemene gedeelte aan het begin van elk adresboek.
In de oudere delen kan in de alfabetische namenlijst na het adres een cijfercombinatie staan. Deze nummers verwijzen naar de wijkregisters. Het eerste cijfer verwijst naar een van de wijken, het tweede cijfer verwijst naar het perceelnummer.

Overzicht van de aanwezige adresboeken

Niet elk jaar verscheen er een nieuw adresboek. In de volgende jaren zijn er adresboeken uitgegeven in Rotterdam; 1808, 1817-1820, 1821-1830, 1834, 1838, 1841, 1847, 1851, 1852, 1854, 1856, 1858, 1859, 1860, 1862,1863-1864, 1864-1865, 1866-1867, 1869-1870, 1873, 1875, 1878, 1880, 1882, 1884, 1886, 1887, 1887-1888, 1888 en 1889.

Overzicht uitgegeven adresboeken

Klik hieronder op de afbeelding van het adresboek om het betreffende adresboek via de website van de Gemeente Rotterdam te openen. Druk op het afbeelding van de naam of namen om direct naar de betreffende pagina te gaan.

Adresboek Rotterdam, 1808

Geen naamsvermelding Van Katwijk

Adresboek Rotterdam, 1817-1820

Geen naamsvermelding Van Katwijk

Adresboek Rotterdam, 1821-1830

Geen naamsvermelding Van Katwijk

Adresboek Rotterdam, 1834

Geen naamsvermelding Van Katwijk

Adresboek Rotterdam, 1838

Adresboek Rotterdam, 1841

Adresboek Rotterdam, 1847

Adresboek Rotterdam, 1851

Adresboek Rotterdam, 1852

Adresboek Rotterdam, 1854

Adresboek Rotterdam, 1856

Adresboek Rotterdam, 1858

Adresboek Rotterdam, 1859

Adresboek Rotterdam, 1860

Adresboek Rotterdam, 1862

Adresboek Rotterdam, 1863-1864

Adresboek Rotterdam, 1864-1865

Adresboek Rotterdam, 1866-1867

Adresboek Rotterdam, 1869-1870

Adresboek Rotterdam, 1873

Adresboek Rotterdam, 1875

Adresboek Rotterdam, 1878

Adresboek Rotterdam, 1880

Adresboek Rotterdam, 1882

Adresboek Rotterdam, 1884

Adresboek Rotterdam, 1886

Adresboek Rotterdam, 1887

Adresboek Rotterdam, 1887-1888

Adresboek Rotterdam, 1888

Adresboek Rotterdam, 1889

Scroll naar boven