Genealogie familie van Katwijk

Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen

In veel dorpen en steden in de zeventiende-eeuwse Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd het leven bepaald door het ritme van de zeevaart. Een groot gedeelte van de mannelijke beroepsbevolking was in deze gemeenschappen bijna voortdurend afwezig. Tot nog toe is binnen de Nederlandse maritieme geschiedenis weinig aandacht besteed aan zeevarende gemeenschappen. Dit proefschrift geeft een gedetailleerd beeld van het leven in zeventiende-eeuws Schiedam, Maassluis en Ter Heijde.

Historica Annette de Wit analyseert aan de hand van een grote diversiteit aan bronnenmateriaal op welke wijze de economische afhankelijkheid van de zeevaart het dagelijks bestaan beïnvloedde. Geanalyseerd wordt hoe (de dominantie van) de zeevaart invloed had op het werk dat mannen en vrouwen deden, op het huishouden en het gezin, op de sociale verhoudingen binnen de samenleving en op het godsdienstig leven van de inwoners van de drie gemeenschappen.

Samenvattend kan gesteld worden dat de zeevaart invloed had op vrijwel alle aspecten van het dagelijks bestaan in Schiedam, Maassluis en Ter Heijde. In de havenstad Schiedam werd deze invloed aan het einde van de zeventiende eeuw minder als gevolg van het groeiende belang van de brandewijnindustrie. Anders was dat in de occupational communities Maassluis en Ter Heijde, waar de zeevaart bepalend bleef voor het leven van de inwoners van het dorp. De visserij bepaalde hier niet alleen de sociale en economische verhoudingen, maar was ook verweven met cultuur en geloof.

Door en gepubliceerd met toestemming van mevrouw J.M. de Wit. (2022)

Voor het volledige artikel op internet zie hier

Leven, werken en geloven in zeevarende gemeenschappen

LEES MEER OVER

Scroll naar boven