Bevolkingsmigratie Schiedam

Fiches collectie van bevolkingsmigratie uit de periode van 1700-1850 afkomstig uit burgerlijke en kerkelijke archieven (registers van attestatiën), te Schiedam, Zuid-Holland, Nederland.

Attestatie
Binnen de context van christelijke kerken in Nederland is een attestatie een document dat mensen (individuen of gezinnen) mee kunnen krijgen wanneer ze overgaan van de ene kerk naar de andere. Het nut van het attestaat is dat het kerkgenootschap waar men terechtkomt, op de hoogte is van de geestelijke staat van de nieuwe leden, zodat de nieuwe leden goed kunnen worden opgevangen in hun nieuwe omgeving. De attestatie bevat een korte beschrijving van de reden waarom de attestatie is uitgegeven, en bevat verder onder meer de volgende gegevens:

  • namen van de betreffende persoon of gezin
  • geboortedatum
  • doop- en belijdenisdatum (indien aanwezig)
  • eventuele kinderen

Doorgaans wordt een attestatie uitgegeven op het moment dat een persoon of gezin – bijvoorbeeld door verhuizing – vertrekt naar een andere kerkelijke gemeenschap die tot hetzelfde kerkgenootschap behoort als de kerk waaruit men afkomstig is. Een attestatie is doorgaans niet interkerkelijk, al wordt daar in sommige gevallen van afgeweken.

Tussen 1700 en 1850 gaf de Gereformeerde Kerk in Schiedam attestaties uit. Hieronder de fiches op naam van Van Katwijk.

Bron: FamilySearch

Scroll naar boven