Genealogie familie van Katwijk

Gezinskaarten Schiedam

Bevolkingsregisters zijn dynamisch. De registratie heeft immers betrekking op het persoonlijke levenspad waarin telkens dingen wijzigen, zoals gezinssamenstelling, de bewoners per woning, verhuizingen, nationaliteiten, beroepen etc.

Gezinskaarten, ca. 1918 – 1939
In deze periode komen er op één blad niet meer verschillende gezinnen met dezelfde naam voor. Ieder gezinshoofd had een persoonlijke kaart. Op de gezinskaart kunt u, net als in de bevolkingsregisters, de samenstelling van het gezin en de persoonlijke gegevens van afzonderlijke gezinsleden vinden.

De inhoud van de kolommen op de gezinskaarten
Op de gezinskaarten werden de gegevens (als bij de eerdere bevolkingsregistratie) in 18 of 20 kolommen genoteerd. Op de kaart is echter niet aangegeven welke informatie elke afzonderlijke kolom bevat. De kolomindeling is als volgt:

20-koloms kaart

 1. volgnummer
 2. familienaam
 3. voorna(a)m(en)
 4. geslacht
 5. relatie tot het gezinshoofd
 6. geboortedatum
 7. geboorteplaats
 8. burgerlijke staat
 9. veranderingen in de burgerlijke staat
 10. gezindte
 11. nationaliteit
 12. beroep
 13. uitoefening van het beroep ja/nee
 14.  
 15. datum inschrijving in de gemeente Schiedam
 16. vorige woonplaats datum
 17. uitschrijving uit de gemeente Schiedam
 18. waarheen vertrokken
 19. datum van overlijden
 20. opmerkingen

18-koloms kaart

 1. volgnummer
 2. datering inschrijving
 3. familienaam
 4. voorna(a)m(en)
 5. geslacht
 6. relatie tot het gezinshoofd
 7. geboortedatum
 8. geboorteplaats
 9. burgerlijke staat
 10. veranderingen in de burgerlijke staat en datering
 11. gezindte
 12. beroep
 13. datum inschrijving in de gemeente Schiedam
 14. vorige woonplaats
 15. datum uitschrijving uit de gemeente Schiedam
 16. waarheen vertrokken
 17. datum van overlijden
 18. opmerkingen
Hieronder de gezinskaarten op naam van Van Katwijk. ​Bron: SchiedamGEN
Scroll naar boven