Genealogie familie van Katwijk

Bevolkingsregisters Schiedam

Bevolkingsregisters zijn dynamisch. De registratie heeft immers betrekking op het persoonlijke levenspad waarin telkens dingen wijzigen, zoals gezinssamenstelling, de bewoners per woning, verhuizingen, nationaliteiten, beroepen etc.

Bevolkingsregisters, 1862 – ca. 1918
Vanaf 1862 werd niet meer op adres geregistreerd, maar op naam van het gezinshoofd. Op één blad kunnen meerdere gezinnen voor komen met dezelfde naam. Van alle gezinsleden en eventuele inwonenden zijn de namen en voornamen opgenomen, evenals gegevens als geslacht, geboorteplaats- en datum, religie, relatie tot het gezinshoofd, beroep, huwelijksdatum, data van vestiging in en vertrek uit de gemeente (ingekomen uit, vertrokken naar), overlijden. Van de inwoners van gestichten, en van dienstboden en werklieden zijn in de periode 18501918 in de gemeenten Schiedam en Kethel en Spaland ook aparte registers aangelegd. Tot ongeveer 1890 bestaat het adres uit een wijkletter en een nummer. Pas later nummerde men de huizen per straat. Via het register Kooijman kunt u de wijkaanduiding omzetten naar straat / huisnummer.

Hieronder de bevolkingsregisters op naam van Van Katwijk.

Bron: SchiedamGEN

Scroll naar boven