Genealogie familie van Katwijk

Plattegronden Schiedam tot de 18e eeuw

Stadsplattegrond van Schiedam (1545)

Maker: Jacob van Deventer
Datering: 1545
Beschrijving: Planos de ciudades de los Paios Bajos Parte III 1545. Stadsplattegronden van de Noordelijke Nederlanden. Biblioteca Digital Hispanica.
Steden atlas. Tekeningen getekend met pen en ingekleurd met gouache.
Bron: Nationale Bibliotheek van Spanje

Stadsplattegrond van Schiedam (1558)

Maker: Jacob van Deventer
Datering: 1558
Beschrijving: Stadsplattegrond van Schiedam. Jacob van Deventer (ca. 1500, Kampen-1575, Keulen) werd in 1543 keizerlijk geograaf, later, onder Philips II koninklijk geograaf, brengt ca, 1558 Schiedam in kaart (schaal ca. 1: 8000) in opdracht van Philips II. De plattegrond geeft een beeld van de stad in de 14e eeuw omdat tussen 1400 en 1600 geen ingrijpende wijzigingen in het stadsbeeld plaatsvinden.
Vervaardigingstechniek: Handgekleurde prent.
Bron: Nationaal Archief

Stadsplattegrond van Schiedam (1560)

Maker: Jacob van Deventer
Datering: 1560
Beschrijving: Stadsplattegrond van Schiedam. Jacob van Deventer (ca. 1500, Kampen-1575, Keulen) werd in 1543 keizerlijk geograaf, later, onder Philips II koninklijk geograaf, brengt ca, 1558 Schiedam in kaart (schaal ca. 1: 8000) in opdracht van Philips II. De plattegrond geeft een beeld van de stad in de 14e eeuw omdat tussen 1400 en 1600 geen ingrijpende wijzigingen in het stadsbeeld plaatsvinden.
Vervaardigingstechniek: Handgekleurde prent.
Bron:
Gemeenteachief Schiedam

Stadsplattegrond van Schiedam (1598)

Maker: Jacob de Gheyn
Datering: 1598
Beschrijving: Kaart “Schiedam”. Het bovenste gedeelte- hoog 18 cm- toont het stadsprofiel gezien vanaf de rivier De Maas, met als ondertitel: “Schiedamum Hollandiae Civitas Ad Mosam Fluvium Sita.” [De Hollandse stad Schiedam gelegen aan de rivier de Maas]. Het onderste gedeelte toont de stad in vogelvlucht, gezien vanuit het perspectief van de haven. Daarboven links het wapen van Holland. Het wapen van Schiedam, rechtsboven, is gekaderd in de verklaring van de nummers 1-15, waarboven het jaartal 1598. Het kaartbeeld is beperkt tot de bebouwde kern; de havenmonding is niet zichtbaar. De Broersvest is nog onbebouwd.
Vervaardigingstechniek: Gravure
Bron: Rijksmuseum & Gemeentearchief Schiedam

Kaart van het hoogheemraadschap van Schieland : Schiedam (1611)

Maker: Floris Balthasars, Balthasar Florisz. van Berckenrode
Datering: 1611
Beschrijving: Floris Balthasars vervaardigde deze overzichtskaart samen met zijn zoon Balthasar Florisz. van Berckenrode, in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland. – Het kaartblad van Gouda en omgeving ontbreekt
Vervaardigingstechniek: Kopergravure
Bron: DE REE archiefsystemen

Stadsplattegrond van Schiedam (1620)

Maker: Balthasar Floris van Berckenrode, M. Boxhorn
Datering: 1620
Beschrijving: Kaart van Schiedam, overeenkomstig die bij de beschrijving in “Toonneel ofte Beschrijvinghe des landts ende steden van Hollandt ende West-Vrieslandt” 1634, pag. 276 van M.Boxhorn. Tekst verso in het Latijn en wellicht afkomstig uit de eerste versie, in het Latijn, 1632, van voornoemd Toonneel.. etc.”: Theatrum sive Hollandiae. Te zien is de bebouwing van het Nieuwe Werck sedert de aanleg van de Nieuwe Haven in 1613. Rechtboven een cartouche waarin een verklaring bij de getallen 1 – 12.
Vervaardigingstechniek: Gravure ingekleurd
Bron: Gemeentearchief Schiedam

Stadsplattegrond van Schiedam (1620)

Maker: Floris Jacobsz.
Datering: 1620
Beschrijving: Inventaris van de verzameling binnenlandse kaarten Hingman, ca. 1500-1813 (ca. 1870).
Kaart van Delfland en van een gedeelte van Schieland
VervaardigingstechniekGravure
Bron: Nationaal Archief

Stadsplattegrond van Schiedam (1635)

Maker: Collectie Bodel Nijenhuis
Datering: 1635
Beschrijving: Handgetekende kaart op perkament van Schiedam van rond 1635 uit de ‘Collectie Bodel Nijenhuis’ van de Bibliotheek van de Universiteit Leiden. De kaart toont de gehele stad Schiedam met delen van de omliggende polder, deels behorende tot het ambacht van Kethel. Het stratenpatroon is redelijk nauwkeurig weergegeven, mogelijk gebruik makend van de kaart van De Gheijn, maar met name de waterstaatkundige situatie is goed weergegeven. Een aantal belangrijke of opvallende panden is ingetekend, alsmede huizen die langs sommige stukken water zijn gelegen. Daarnaast zijn er specifieke percelen land ‘uitgelicht’, door inkleuring en een schriftelijke aanduiding. Mogelijk vervaardigd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland.
Vervaardigingstechniek: Digitale reproductie
Bron: Gemeenteachief Schiedam

Stadsplattegrond van Schiedam (1649)

Maker: Joan Blaeu
Datering: 1649
Beschrijving: Kaart “Schiedam”. Bovenaan de wapens van Holland en Schiedam. Afgebeeld is ook de monding van de haven in de Maas. Cortland is gespeld als Cootlandt. Onder de prent en op verso een beschrijving in het Nederlands van Schiedam, in boekdruk. Uit: Toonneel der Steden van de vereenighde Nederlanden etc., uitgegeven bij Joan Blaeu, 1649. Vervaardigd ca. 1640.
Vervaardigingstechniek: Gravure, gekleurd
Bron: Gemeentearchief Schiedam

Topografisch-historische atlas (ca 1650)

Maker: Stampioen, Jan Jansz, Vingboons, Johan
Datering: Circa 1650
Beschrijving: Fragment van de kaart van Schieland gekarteerd in de jaren 1649-1654 door Jan Jansz Stampioen, gezworen landmeter, gegraveerd en gedrukt door Johan Vingboons te Amsterdam in 1660
Vervaardigingstechniek: Gravure
Bron: Gemeentearchief Schiedam

Stadsplattegrond van Schiedam (1654)

Maker: Onbekend
Datering: 1654
Beschrijving: Zogenoemde Kaart van Schiedam van Merian. Een beeld van de stad na de aanleg van de Nieuwe Haven in 1613. Linksboven het wapen van Schiedam, rechtsboven een verklaring voor de letters A – S. Belangrijke opstallen zijn dik omlijnd en straten zijn in stippellijnen aangeduid. Schaal 20 Ruhten.
Vervaardigingstechniek: Gravure
Bron: Gemeentearchief Schiedam

Stadsplattegrond van Schiedam (1665)

Maker: Jacob Quacq
Datering: 1765
Beschrijving: Afbeeldinge van de Maes van de stadt Rotterdam tot in zee, met de aengelege steden, plaetsen, sanden, drooghten en goersen, soo als die tegenwoordigh bevaren wert /, int licht gebracht door Jacob Quacq […] 1665 ; waarin vertoond word de tegenwoordige gedaante van het eyland Roozenburg met zyne onlangs aangedykte polders en landeryen, bestaande int Oudt en Nieuw Roozenburg, Blankenburg, de Ruyge Plaat, de Lange Plaat, het Kooyland en de Krabbe, alsmede de tegenwoordige gesteltheydt en aanwasch van den Hoek van Holland ; verbeterd en uytgegeven door R. en I. Ottens Amsterdam 1740.
Vervaardigingstechniek: kopergravure
Bron: Nationale Bibliotheek Frankrijk en DE REE Systemen

Kaart van het hoogheemraadschap van Schieland (1684)

Maker: (in opdracht van Hoogheemraadschap van Schieland), gedrukt bij Abraham van Hoorn
Datering: 1684
Beschrijving: Oorspronkelijke titel “Het Hooge Heemraedt van Schielandt”. Kaart van het hoogheemraadschap van Schieland van de landscheiding tussen Delfland, Rijnland, de Maas en de Hollandsche IJssel tot Gouda. Het gebied gelegen tussen Vlaardingen, Zouteveen, Ackerdijkse Plassen, Zestienhoven en Schiedam.
Genre: Waterschapskaart
Vervaardigingstechniek
: Koperdruk
Bron: Streekarchief Midden-Holland

Kaart van het hoogheemraadschap van Schieland (1684)

Maker: (in opdracht van Hoogheemraadschap van Schieland), gedrukt bij Abraham van Hoorn
Datering: 1684
Beschrijving: Oorspronkelijke titel “Het Hooge Heemraedt van Schielandt”. Kaart van het hoogheemraadschap van Schieland van de landscheiding tussen Delfland, Rijnland, de Maas en de Hollandsche IJssel tot Gouda, 1684. Het gebied tussen de Waalhaven (ten westen van Charlois), Schiedam, Spangen, Blijdorp, Feijenoord.
Genre: Waterschapskaart
Vervaardigingstechniek
: Koperdruk
Bron: Streekarchief Midden-Holland

Stadsplattegrond van Schiedam (1691)

Maker: Christoff Riegel
Datering: 1691
Beschrijving: Kaart van Schiedam. Z.g. “kaartje van Riegel”. Een verkleinde, gegeneraliseerde kopie van de Plattegrond van Merian 1654. Het kaartje is afkomstig uit “Ausfuhrliche…und…beschreibung…und Spannischen Niederlanden …etc…Franfurt, bij Christoff Riegel, 1691” pag. 537. Vergelijk met Merian, beeldnr. 60520.
Vervaardigingstechniek: Ets
Bron: Gemeentearchief Schiedam

Kaart van het hoogheemraadschap van Delfland (1712)

Maker: Nicolaas en Jacobus Cruquius
Datering: 1712
Beschrijving: Kaart van het hoogheemraadschap van Delfland, gemeten door de landmeters Nicolaas en Jacobus Cruquius 1712-1750
Del. Ornam. A.Houbraken. Sculpsit L.v. Ansé, J. Doesburch, Jac. en Joh. Deur, P.Sluyter.
Inventaris van de verzameling binnenlandse kaarten Hingman, ca. 1500-1813 (ca. 1870). Eerste exemplaar; ingebonden, 1712
VervaardigingstechniekKoperdiepdruk
Bron: Nationaal Archief

T Hooge Heemraddschap van Delflant (1712)

Maker: Cruquius, Nicolas Samuelsz (1678-1754)
Datering: 1712
Beschrijving: T Hooge Heemraddschap van Delflant met alle de Steden, Dorpen, Ambachten, Litmaten, Polders, Blocken, Gehugten, Buerten Hofsteden, Woningen, Boomgaerden, Tuynen Velden, Sluyzen, Vaerten, Vlieten, Stranden, Duynen, Dycken, Wegen, Kaden, Molens, Bruggen, Meeren, Dobbens, Wateringen, daen in Gelegen op Voetmart in Kaert gebracht / Gemeten en in Kaerte gebracht door de Geadmitteerde Lantmeters Nicol. en Jac. Kruikius
Vervaardigingstechniek: Gravure
Bron: Nationale Bibliotheek Frankrijk

Stadsplattegrond van Schiedam (1743)

Maker: J. Kortebrant
Datering: 1743
Beschrijving: Kaart van Schiedam. Titel “Grondtekening der Stad Schiedam.” Behalve slechts een enkel gebouw zijn aan de vesten 8 stellingmolens in opstand getekend. Rechtsboven een inzet met de havenmonding, midden boven de twee wapens van Schiedam, linksboven een verklaring van de letters en de naam van de uitgever: Is.Tirion.
Vervaardigingstechniek: Gravure
Bron: Gemeenteachief Schiedam

Kaart van de Beneeden Rivier de Maas en de Merwede, van de Noordzee tot Gorinchem (1745)

Maker: Gecopieerd na de Kaart van den Landmeter M.Bolstra
Datering: 1745
Beschrijving: Kaart van de Beneeden Rivier de Maas en de Merwede, van de Noordzee tot Gorinchem.
Kaart van de Beneeden Rivier de Maas en de Merwede,van de Noordzee tot Gorinchem.
Oorspronkelijk was de kaart onderdeel van twee kaarten op een blad waarvan de bovenste kaart de maasmonding van de Noorzee tot iets voorbij Rotterdam toont en de onderste kaart de rivier tot aan Gorinchem toont.
Vervaardigingstechniek: Gravure, ingekleurd
Bron: Archieven.nl

Kaart van Schieland (1750)

Maker: Onbekend
Datering: Ca. 1750
Beschrijving: Kaart van Schieland, tussen Schiedam, Gouda, Delft, Capelle aan den IJssel.
Genre: Waterschapskaart
Vervaardigingstechniek: kopergravure (ingekleurd)
Bron: Streekarchief Midden-Holland

Kaarte figuratif; van de stad Schiedam (1770)

Maker: Rutger van Bol’Es
Datering: 1770
Beschrijving: Kaarte figuratif; van de stad Schiedam, het Oost en West Franke land, de hooge heerlykheid Nieuw Mathenesse, de heerlykheden Oud Mathenesse, Nieuw Land, Kort Land en ‘s Grave Land / op ordre van Haer Ed. Gr. Agtb. de Heeren Burgemeesteren der gemelde stad, gemeten en in den jare 1770 aldus in kaart gebragt door Rutger van Bol-es, geadmiteerd land meter. Bovenaan de kaart het wapen van Schiedam; op een lint de titel: Schiedam en omleggende heerlykheden
Vermoedelijk 19e-eeuwse afdruk van de oude koperplaat; papier met watermerk: “Holland”. Met schaalstok Aanwysing der merkletters: 1-43
Vervaardigingstechniek: Digitale reproductie
Bron: Gemeenteachief Schiedam

De Nieuwe Maas tussen Rotterdam en Schiedam (1772)

Maker: Melchior Bolstra ]; gegraveerd door L. Schenk Jansz.
Datering: 1772
Beschrijving: In 1960 werd het kaarten- en tekeningenarchief van het provinciaal bestuur van de provincie Zuid-Holland gesplist in een gedeelte met ‘oud’ materiaal, dat niet meer voor de administratie van belang was en een gedeelte dat nog wel relevant werd geacht. Onderhavig collectie betreft het eerste gedeelte, de kaarten tot 1850, naar de opsteller van de eerste lijst erop de ‘Collectie Ernsting’ genoemd.De verzameling bevat gedrukte wandkaarten, atlassen en topografische kaarten van Nederland, België en Luxemburg van voor 1850. Voorts waterschaps- en hoogheemraadschapskaarten van polders, droogmakerijen, eilanden en waarden in het Rijnland en Zuid-Holland. In de verzameling treft men ook kaarten aan van de grote Nederlandse rivieren Rijn, Maas en Waal en van de Lek, de Linge en de Merwede. Stadsplattegronden zijn er onder meer van Delft, Den Haag, Leiden en Rotterdam.Het betreft voornamelijk gedrukte kaarten, maar er zijn ook manuscriptkaarten en herdrukken.
Vervaardigingstechniek: Koperdiepdruk
Bron: Nationaal Archief

Scroll naar boven