Paulus van Catwijk in dienst van Verenigde Oost-Indische Compagnie (1768)

Paulus van Catwijk (uit Schiedam) treedt op 20 september 1768 op 22-jarge leeftijd in dienst als matroos bij kamer Rotterdam. Als matroos heeft hij de volgende taken; functie waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van de onderofficieren. Ook wel bootsgezel genoemd.
Op dinsdag 20 september 1768 vertrekt het schip Tempel met Paulus aan boord op weg van Goeree waar het schip werd volgeladen naar Batavia. Op maandag 9 januari 1769, 111 dagen na vertrek komt het schip Tempel aan op de Kaap. Dinsdag 24 januari 1769, 15 dagen na aankomst op de Kaap vertrek het schip Tempel van de Kaap richting het Batavia. Op zaterdag 6 mei 1769, 102 dagen na vertrek van de Kaap en 228 dagen na vertrek uit Nederland komst het schip Tempel aan in Batavia.

Op maandag 23 oktober 1769, 170 dagen na aankomst in Batavia vertrek het schip Compagnies Welvaren gebouwd voor Kamer Amsterdam met Paulus aan boord vanuit Batavia. Woensdag 3 januari 1770, 72 dagen na vertrek uit Batavia komt het schip Compagnies Welvaren aan op de Kaap. Zondag 4 februari 1770, 32 dagen na aankomst op de Kaap vertrekt het schip Compagnies Welvaren van de Kaap met bestemming Nederland. Op dinsdag 8 mei 1770, 93 dagen na vertrek van de Kaap en 197 dagen na vertrek uit Batavia komt het schip Compagnies Welvaren aan op Texel en treed 595 dagen na indienstredeng Paulus van Catwijk uit dienst, als reden wordt opgegeven dat hij is gerepatrieerd (teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd).

Opmerkingen: Maandbrief: nee / Schuldbrief: ja

Aanvullende Informatie over de heenreis

Gespecificeerde gegevens met betrekking tot de bemanning van het schip de Tempel: 175 zeevarenden, 97 soldaten en 27 ambachtslieden afgeweken van Goeree of begonnen op de Kaap. Nadat hij in Batavia genoemd voer het schip naar China. Zie ook de ENKHUIZEN (4020).

Een reis naar het Azië was niet zonder risico. Door ziektes, het eten van slechte of bedorven voedsel of ongeval stierven er tijdens de reis veel zeevaarders.

Genealogie familie van Katwijk
Aanvullende Informatie over de heenreis

Aanvullende Informatie over de terugreis
De 11 passagiers inbegrepen 2 slaven. Commandeur van het rendement vloot was Jan van Eysden, meester van de Duinenburg (7741).

Genealogie familie van Katwijk
Aanvullende Informatie over de terugreis

Het is mogelijk om het aantal opvarenden differentiëren in verschillende categorieën. Voor de heenreis, dit zijn zeelieden, soldaten, ambachtslieden, en de passagiers. De vaklieden zijn die werden gebruikt om een bepaalde dienst uit te voeren in Azië, en dus niet tot de bemanning als zodanig. ‘Passenger’ is in feite een restcategorie, met inbegrip van hoge functionarissen van de Vennootschap, met inbegrip van geestelijken met hun vrouwen en bedienden, maar ook slaven en verstekelingen.

Informatie over de uiterlijke reizen is verdeeld in zes kolommen:

  1. Het aantal aan boord bij vertrek.
  2. Het nummer sterft tussen Nederland en de Kaap. Vaak dit cijfer verwijst naar alle categorieën samen, zelfs wanneer de andere informatie beschikbaar is per categorie. In dergelijke gevallen deze figuur wordt cursief gedrukt.
  3. Het aantal mensen dat het schip aan de Kaap vertrokken.
  4. Het aantal mensen dat aan boord aan de Kaap kwam.
  5. Het nummer sterven aan de hele reis. Aftrekken van III van V geeft het nummer sterft tussen de Kaap en Azië.
  6. Het aantal aan boord bij aankomst in Azië.

Drie kolommen worden gegeven voor het naar huis reizen:

  1. Het aantal aan boord bij vertrek.
  2. Het aantal sterven op weg naar de Kaap.
  3. Het aantal dat ging van boord op de Kaap.

De cijfers in de verschillende kolommen zijn afkomstig uit verschillende bronnen die niet altijd consistent zijn. Daarom zijn de cijfers over de veranderingen in het aantal mensen aan boord tijdens de reizen niet altijd overeen met die van de grootte van de bemanning bij vertrek en aankomst.

Scheepssoldijboeken van de opvarenden van voor de kamer Rotterdam, Tempel: Grootboek 1768 – 1769
Hieronder pagina’s uit het Nationale Archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Het betreft stukken van de equipage en de loonadministratie van de Kamer Rotterdam, Scheepssoldijboeken van de opvarenden van voor de kamer Rotterdam uitgevaren schepen 1700 – 1795, Tempel: Grootboek 1768 – 1769. Lees hier meer over scheepssoldijboeken.

Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk
Scroll naar boven