Paulus van Catwijk in dienst van Verenigde Oost-Indische Compagnie (1770-1772)

Paulus van Catwijk (uit Schiedam) treedt op 2 oktober 1770 op 24-jarige leeftijd in dienst als matroos bij kamer Delft. Als matroos heeft hij de volgende taken; functie waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van de onderofficieren. Ook wel bootsgezel genoemd.

Op dinsdag 2 oktober 1770 vertrekt het schip Het Lam met Paulus aan boord op weg van Goeree waar het schip werd volgeladen naar Batavia. Op maandag 18 februari 1771, 139 dagen na vertrek komt het schip Het Lam aan op de Kaap. Zondag 10 maart 1771, 20 dagen na aankomst op de Kaap vertrek het schip Het Lam van de Kaap richting het Batavia. Op maandag 10 juni, 92 dagen na vertrek van de Kaap en 251 dagen na vertrek uit Nederland komst het schip Lam aan in Batavia.

Vrijdag 29 mei 1772, 605 dagen na indiensttreding is Paulus van Catwijk (Azië) uit dienst getreden, als reden wordt opgegeven dat hij is overleden. Paulus is 26 jaar geworden.

Opmerkingen: Maandbrief: nee / Schuldbrief: ja

Aanvullende Informatie over de heenreis

Een reis naar het Azië was niet zonder risico. Door ziektes, het eten van slechte of bedorven voedsel of ongeval stierven er tijdens de reis veel zeevaarders.

Genealogie familie van Katwijk
Het is mogelijk om het aantal opvarenden differentiëren in verschillende categorieën. Voor de heenreis, dit zijn zeelieden, soldaten, ambachtslieden, en de passagiers. De vaklieden zijn die werden gebruikt om een bepaalde dienst uit te voeren in Azië, en dus niet tot de bemanning als zodanig. ‘Passenger’ is in feite een restcategorie, met inbegrip van hoge functionarissen van de Vennootschap, met inbegrip van geestelijken met hun vrouwen en bedienden, maar ook slaven en verstekelingen. Informatie over de uiterlijke reizen is verdeeld in zes kolommen:
  1. Het aantal aan boord bij vertrek.
  2. Het nummer sterft tussen Nederland en de Kaap. Vaak dit cijfer verwijst naar alle categorieën samen, zelfs wanneer de andere informatie beschikbaar is per categorie. In dergelijke gevallen deze figuur wordt cursief gedrukt.
  3. Het aantal mensen dat het schip aan de Kaap vertrokken.
  4. Het aantal mensen dat aan boord aan de Kaap kwam.
  5. Het nummer sterven aan de hele reis. Aftrekken van III van V geeft het nummer sterft tussen de Kaap en Azië.
  6. Het aantal aan boord bij aankomst in Azië.
Drie kolommen worden gegeven voor het naar huis reizen:
  1. Het aantal aan boord bij vertrek.
  2. Het aantal sterven op weg naar de Kaap.
  3. Het aantal dat ging van boord op de Kaap.
De cijfers in de verschillende kolommen zijn afkomstig uit verschillende bronnen die niet altijd consistent zijn. Daarom zijn de cijfers over de veranderingen in het aantal mensen aan boord tijdens de reizen niet altijd overeen met die van de grootte van de bemanning bij vertrek en aankomst. Scheepssoldijboeken van de opvarenden van voor de kamer Delft, Lam: Grootboek 1770 – 1771 Hieronder pagina’s uit het Nationale Archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Het betreft stukken van de equipage en de loonadministratie van de Kamer Rotterdam, Scheepssoldijboeken van de opvarenden van voor de kamer Delft uitgevaren schepen 1700 – 1795, Lam: Grootboek 17710 – 1771. Lees hier meer over scheepssoldijboeken.
Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk
Genealogie familie van Katwijk
Scroll naar boven