Route naar Indië

De route van de VOC-schepen vanuit Nederland naar Indië en weer terug. Men voer door het Kanaal en over de Atlantische Oceaan tot aan de Azoren. Daar werd de Noordoost Passaat opgepikt tot bij de Zuid-Amerikaanse kust. Vandaar voer men zuidoostwaarts tussen moeilijke windstiltegebieden (de “paardebreedten”) door het z.g. wagenspoor naar Kaap de Goede Hoop. Vanaf de Kaap voer men pal oostwaarts, ongeveer langs de 38ste breedtegraad (de z.g. “Brouwersroute”), waar altijd een stevige westenwind waait en ook de zeestroming oostwaarts is. Halverwege de Kaap en Australië, het ‘Zuidland’ geheten, passeerde men de eilanden St. Paul en Amsterdam Eiland. Vóór Australië moest tijdig de koers naar het Noorden worden verlegd en bereikte men het eiland Java. Niet alle schepen voeren naar Java; de VOC had ook vele vestigingen in de rest van Azië; Ceylon, India en Perzië behoorden ook tot de reisdoelen. De terugreis vanuit Indië naar patria verliep iets anders. Vanuit Straat Soenda naar de Kaap werd in rechte lijn zuidoostelijk gevaren, gebruik makend van de zuidoost-passaat. Bij de eilanden Mauritius en Madagaskar kwamen wel veel stormen voor; menig VOC-schip had met deze te kampen. Bron:
Genealogie familie van Katwijk
Scroll naar boven